Berichten week 37

Vanuit de pastorie

Komende zondag gaan we opnieuw op pad (en over de brug) en dit keer voor de gezamenlijk startzondag naar de kerk aan de Goldhoorn in Oostwold.

Na een dienst, waarin we als pastores van de streekgemeente voorgaan kunt u meedoen aan verschillende activiteiten en een tweetal tentoonstellingen bezoeken.

Het thema van de startzondag dat ons door de landelijke kerk is aangereikt luidt: 

“een goed verhaal”.

Persoonlijk ben ik erg gesteld op het woord ‘verhaal’. Het hangt nauw samen met het werkwoord vertellen en dat is iets wat mensen graag doen en wat belangrijk voor ons is. Zeker als het om je levensverhaal gaat. Door het te vertellen aan iemand die met aandacht luistert wordt je je weer bewust van wat je allemaal hebt meegemaakt en welke betekenis dat voor je heeft. Dat geeft aan het woord ‘verhaal’ een extra lading mee en vanuit die gedachte is het niet vreemd dat we het hebben over ‘Bijbelse verhalen’. Ook de Bijbel vertelt bij monde van verschillende auteurs over belangrijke zaken uit het leven. Hoewel de inhoud van die verhalen het belangrijkst is wordt er veel aandacht besteed aan de vorm. De Bijbelse verhalen zijn vaak poëtisch en wie goed luistert of leest ontdekt het vertelplezier waaruit ze geboren zijn. De mondelinge overlevering (zoals het officieel) heet was de eerste vorm. Pas later zijn de verhalen op schrift gesteld, maar je merkt nog in welke situatie ze zijn ontstaan. Herhaling is een belangrijk stijlelement van sommige verhalen. Wij vinden dat saai en komen liever snel ‘to the point’. Voor luisteraars in Bijbelse tijden was herhaling een middel om aan het verhaal mee te doen, om er echt in te komen. Bijbelse verhalen zijn daarom niet vrijblijvend, maar nodigen uit om het eigen

levensverhaal erbij te betrekken.

U merkt dat het thema mij aanspreekt en ik hoop dat we gedurende het komende seizoen veel goede verhalen zullen horen. Te beginnen op de startzondag in Oostwold.

Welkom!

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude   

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.