Diaconie zoekt penningmeester

Op 26 mei 2019 hebben we als diaconie afscheid genomen van twee leden van de diaconie, Jantien van Dijk en Tjaard Ritsema.

In dezelfde dienst van 26 mei werd Leo Deinum als nieuwe diaken bevestigd, hij gaat de rol van secretaris vervullen. We zijn blij met Leo’s komst maar daarmee zijn we er nog niet, we zijn nog niet op sterkte. We willen nog graag aanvulling van twee nieuwe leden.

In ieder geval zijn we op zoek naar iemand die een beetje ‘feeling’ heeft met financiën en die de functie van penningmeester kan vervullen.

Tot 31-12-2019 worden de lopende financiële zaken nog bijgehouden door Tjaard Ritsema.

Concreet betekent het dat als er geen vervanging komt wij geen penningmeester meer hebben en de diaconie niet goed meer kan functioneren.

We zijn dus op zoek naar twee nieuwe leden, maar de hoogste prioriteit gaat uit naar de invulling van de functie van penningmeester.

De diaconie biedt voor invulling van deze functie twee opties:

  • Je wordt volwaardig lid van de diaconie, je bezoekt de vergaderingen en draait mee in de bezetting en invulling van de zondagse diensten.
  • Je wordt geen volwaardig lid van de diaconie, je neemt niet deel aan de vergaderingen en je draait ook niet mee in de invulling van de zondagse diensten maar je vervult de functie van penningmeester “achter de schermen”.

Uiteraard gaat onze voorkeur uit naar optie 1; immers ook de andere taken moeten door de diaconie worden uitgevoerd.

Wij hopen op korte termijn positieve reacties te mogen ontvangen.

Mocht u nog twijfelen of vragen hebben over de invulling van de functie neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie Geert Tuin.

Namens de diaconie,

Geert Tuin, voorzitter