Vacature

De Protestantse streekgemeente Oost-Groningen zoekt een predikant voor 1 fte

De streekgemeente Oost-Groningen is in 2017 gevormd door de Protestantse gemeenten van Nieuwolda-Oostwold, Meeden, Midwolda, Reiderland, Scheemda e.o. en Winschoten. Aan onze streekgemeente zijn nu twee fulltime predikanten, een predikant voor 0.5 fte en een pastoraal werker verbonden.

Voor de uitbreiding van het pastoresteam en de invulling van vacatures zoeken wij een predikant voor de gemeenten van Reiderland (50%), Winschoten (40%), Midwolda (10%). In Reiderland voor de taken van een gemeentepredikant en in Winschoten en Midwolda vooral voor het pastoraat. Daarnaast is de predikant- samen en in overleg met de collega’s- beschikbaar voor crisispastoraat en de kerkdiensten / vieringen in de streekgemeente en voor één van de specifieke aandachtsgebieden binnen de streekgemeente. Een werkfactor van 0.8 fte is ook bespreekbaar.

De missie van de streekgemeente is dat zij vanuit de christelijke traditie wil bouwen aan levende en betrokken geloofsgemeenschappen in onze regio opdat er ook in de toekomst, op alle plaatsen binnen het samenwerkingsverband, kerkelijke activiteiten zullen zijn.
Wij zijn open en op samenwerking gericht en maatschappelijke relevantie is belangrijk.

 

Wij zoeken een predikant (m/v) die:

 • durft te pionieren met nieuwe vormen van kerk-zijn
 • de Bijbelse boodschap vertolkt met gevoel voor de belevingswereld van nu
 • mensen weet te inspireren
 • ervaring en affiniteit heeft met pastorale zorg
 • weet om te gaan met de verscheidenheid en eigenheid van de gemeenten
 • beschikt over samenbindende kwaliteiten
 • kan samenwerken met kerken en burgerlijke organisaties in de regio
 • de samenwerking binnen de streekgemeente kan enthousiasmeren
 • in teamverband kan werken
 • in het werkgebied van de streekgemeente wil wonen

 

Wij bieden:

 • een dynamische werkomgeving
 • ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk

 

Informatie

Informatie over de streekgemeente Oost-Groningen is te vinden op: https://www.psg-oost-groningen.nl. Op deze website staan links naar de websites van de andere gemeenten.
Er kan ook contact worden opgenomen met ds. Bert van der Woude (0597-422112) en/of ds. Richard Offringa (0597-853922) of met de scriba van de PG Reiderland mevr. Marina Wijnmaalen (0597- 530580).

Reageren op deze advertentie kan tot 21 september 2019
Wij nemen binnen drie weken na sluitingsdatum van de advertentie contact met u op.
Reacties kunnen worden gestuurd naar het secretariaat van de beroepingscommissie mevr. Eri de Groot, e-mail: streekgemeenteoostgroningen@gmail.com. Adres: J.F. Zijlkerstraat 2, 9687 PV, Nieuw Beerta