Solidariteitskas 2019

Geachte heer/mevrouw,

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

 

Twee mooie voorbeelden

De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.

En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels in volle gang.

 

Uw bijdrage

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Ellen Smid-Pouwer,
secretaris College van Kerkrentmeesters