Bloemstuk Pinksterdienst

Op de 50e dag na Pasen vierden we dat de leerlingen de Heilige Geest ontvangen. Twee grote handvormige bladeren: wij worden gedragen door de Geest. Rode Anthuriums als vurige tongen. 7 vlammende rozen symboliseren het getal van de volheid. De rozen staan voor de liefde, de taal van de Geest, waardoor wij het werk van Jezus mogen voortzetten. Het gras wat al in beweging is bij een zuchtje wind, meebuigt, maar niet knakt.

Neerdalende linten verbeelden de uitstorting van de Geest. Zij zijn weer verbonden met 7 vaasjes met verschillende rode bloemen; verbeelding van de 7 gaven van de Geest.
En als u goed kijkt, staat er in 1 vaasje een rode klaproos, gekozen ter herinnering aan D-Day.

Fluister het mij in, heilige Geest:
Ik zal het goede denken.

Spoor mij aan, heilige Geest:
Ik zal het goede doen.

Verlok me, heilige Geest:
Ik zal het goede zoeken.

Geef me kracht, heilige Geest:
Ik zal het goede vasthouden.

Bescherm me, heilige Geest:
Ik zal het goede nooit verliezen.

 (toegeschreven aan Aurelius Augustinus)