Berichten week 23

Vanuit de pastorie

Na het laatste weekbericht is enige tijd verstreken. We werden opgeschrikt door het bericht dat de kerkbode niet meer zou verschijnen en zijn verheugd om te horen dat de mogelijkheid tot een doorstart is gevonden. Dat Jan Wolf zijn werk wegens een burn-out acuut moest stoppen blijft een treurige zaak en we wensen hem veel sterkte toe.

Dat de Kerkbode nu vóór Pinksteren uit komt is een mooi bericht en de redactie zal ongetwijfeld verslag doen van hoe het is gegaan en wat de nieuwe plannen zijn.

Inmiddels is er vanuit onze regio een bezoek gebracht aan onze oud-predikant ds. Jurjen Hilverda, die tevens de laatste gast van dit seizoen was in het Inspiratiecafé. Een vertrouwd weerzien met aandacht voor vragen en antwoorden, die in een alledaagse setting niet zo makkelijk aan bod komen, maar in het Inspiratiecafé wel.

Ik dank alle bezoekers voor hun belangstelling en voor de goede sfeer die de gasten de ruimte geeft om zich uit te spreken over hun persoonlijke bezieling. Dat ze soms ook kwetsbaar durven zijn is één van de waardevolle kanten van dit initiatief. Omdat ds. Hilverda aan de wieg van dit gebeuren stond was het voor hem een opsteker om te ontdekken hoe het zich heeft ontwikkeld.

Op diezelfde zondag zijn ‘s morgens Sylvia Bakker als ouderling en Leo Deinum als diaken bevestigt in een dienst die een extra feestelijk tintje kreeg aan het slot.

Mevr. B. Ugen-de Weger heeft de leeftijd van honderd jaar mogen bereiken en we hebben haar van harte toegezongen. Afscheid namen we van Jantien van Dijk en Tjaard Ritsema en ook langs deze weg danken we hen voor hun inzet.

Nu we zijn op weg naar het feest van de Geest. Die Geest hebben we hard nodig om ons bij de tijd te houden en ons te inspireren tot het ontwikkelen van plannen voor het nieuwe seizoen. Het is immers de Geest die mensen met elkaar verbindt en we hopen dat we dat op allerlei manieren handen en voeten kunnen geven. Gestalte geven aan verbinding is een menselijke zaak, die veel werk en gelukkig ook veel vreugde geeft.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

Pinksterdienst

 

Onze zieken

Mevr. I. Dik-Beishuizen is opgenomen in het Ommelanderziekenhuis.
Wondroos aan haar been bezorgt haar veel pijn en ongemak. Ze wacht op bericht voor een plaats om te revalideren. We wensen haar veel sterkte.

Mevr. G. Scholte-Meijer is verhuisd naar Nieuw Vredenhoven in Scheemda. Zij verbleef een tijd in Old Wolde en keert niet meer terug naar haar woning in de Bosstraat. We wensen haar verder herstel toe en alle goeds in haar nieuwe woning.

 

Overleden

Op maandag 20 mei overleed Gina (Gerrechiena) Hazelhof-Luttjeboer in de leeftijd van 85 jaar.
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op 27 mei. We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Op woensdag 22 mei overleed Aaltje (Aly) Mulder-Visser in de leeftijd van bijna 69 jaar.
In een dienst van Woord en Gebed hebben we afscheid van haar genomen. We wensen haar man Hindrik, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

8 juni
Dhr. J.T. Hekman (1938)

10 juni
Mevr. H.A. Weeke-Stokebrook (1934)

11 juni
Dhr. S.J. Bosma (1937)

12 juni
Dhr. D. Boven (1925)

We wensen onze jarigen deze week een mooie dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

De volledige agenda vindt u hier. Op deze plek noem ik een drietal onderdelen:

12 juni
Sacrale dans, 10.00 uur in de Ontmoeting Scheemda.

19 juni
Leerhuis Filosofie (blz. 16), slotavond 18.00 uur in Ons Gebouw, Winschoten.

20 juni
Wereldkeuken (blz. 7) 17:30-19:30uur Ons Gebouw, Winschoten. Opgave bij ds. Bert L. van der Woude, kosten € 10.- p.p.

 

Nieuw seizoen

Nu het huidige seizoen langzamerhand eindigt (al gaan we nog tot en met de maand juni door) wordt het tijd voor nieuwe plannen. We staan open voor vragen en wensen van uw kant. Komt u elders iets tegen wat hier navolging verdient, laat het ons weten!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.