Verslag van de gemeenteavond

Verslag van de gemeenteavond op maandag 29 april 2019 in Ons Gebouw.

 Aanwezig: ongeveer 70 personen.

 

Opening

De voorzitter Eise Smid heet iedereen welkom en geeft het woord aan ds. Bert v.d. Woude, die leest uit Lucas 24 en daarna nog een verhaal uit het boek Elke dag een Rozijn. Daarna gaat hij voor in gebed.

 

Herinrichting Marktpleinkerk

Harry Kiewiet (voorzitter van de kerkrentmeesters) vertelt het een en ander, middels de beamer over de herinrichting van de MPK.

Er zijn een aantal opties, betreffende de vloer, de stoelen, de preekstoel, nieuwe keuken en een invalidentoilet. Om dit allemaal te kunnen realiseren ben je gebonden aan diverse regels, aangezien de MPK een Rijksmonument is. Daardoor gaat het allemaal langer duren, dan we graag zouden willen. De kerkrentmeesters willen wel zo snel mogelijk aan de slag: het liefst direct in 2020, zodat voor de zomer van 2020 alles klaar is.

Alles is met de architect doorgesproken en deze heeft beloofd het zo snel mogelijk terug te koppelen.

Een paar vragen omtrent de MPK: hoe lang gaat het duren/ komt er een nieuwe vloer/ heeft men ook gedacht aan klimaatbeheersing/ aanvragen voor concerten in maart 2020?

Men gaat er vanuit, dat het werk in een paar maanden is afgerond. De vloer kan misschien ook geëgaliseerd worden. We kunnen geen afspraken maken voor begin 2020. Ook de klimaatbeheersing wordt meegenomen.

 

Jaarrekening 2018

Roel van Lang, penningmeester, heeft de conceptjaarrekening uitgedeeld en m.b.v. de beamer geeft Roel uitleg. Dit is nog een concept, want het Moderamen en de Kerkenraad hebben dit nog niet goedgekeurd. Hierna komt de meerjarenbegroting aan de orde.

Over beide onderdelen komen een paar opmerkingen en vragen: Weet men al, wat er na aftrek van subsidies wordt uitgegeven aan de verbouw MPK?/ Opbrengsten Marktpleinkerk zijn niet hoog / Als we zo doorgaan is over 15 jaar het geld op.

De kerkrentmeesters krijgen complimenten en worden sterkte gewenst met alle beslissingen.

Het is nu nog niet bekend hoeveel de verbouw precies gaat kosten. De opbrengsten zijn niet erg hoog, omdat de burgerlijke gemeente nog maar weinig gebruik maakt van de kerk sinds De Klinker klaar is. Men maakt zich geen zorgen over het geld in de komende jaren, omdat er ook op het personele vlak na een aantal jaren wijzigingen komen door emeritaat en de personele kosten dus ook veranderen.

 

Actie kerkbalans 2019

Ellen Smid, secretaris, geeft aan dat de te verwachten opbrengst voor 2019 positief lijkt. Ook zijn er weer veel mensen op stap zijn geweest om de kerkbalans bij de mensen te bezorgen.  Fijn, dat we elk jaar weer een beroep op hen kunnen doen.

De mensen, die al een aantal jaren niet meer reageren op actie kerkbalans zijn doorgegeven aan de landelijke kerk en worden dan waarschijnlijk uitgeschreven, nadat ze nogmaals de vraag hebben gekregen, wel of niet bij de kerk te willen blijven horen.

 

Pauze

 

Streekgemeente

Eise Smid, voorzitter van de kerkenraad, zegt dat het vormen van een streekgemeente tijd, moed, beleid en trouw vergt. Het valt niet altijd mee om je zelfstandigheid op te geven. Dit is voor de gemeentes moeilijk. Het heeft dus een lange adem nodig om één streekgemeente te worden met één kerkenraad. Maar dat dit, als het aan onze kerkenraad ligt, wel binnen een paar jaar moet zijn gerealiseerd is wat ons betreft een must.

 

Beroepen predikant in de streekgemeente

Binnen de streekgemeente willen we naast de twee fulltime predikanten en de twee parttime kerkelijk werkers nog graag een fulltime predikant beroepen.
Dit is mogelijk, omdat Reiderland 50%, Winschoten 40% en Midwolda 10% kunnen en willen bijdragen.
Er is een intentieverklaring afgegeven door alle gemeentes, waarin ze allen hebben gezegd verantwoordelijk te willen zijn voor de instandhouding van deze predikantsplaats.

Ds. Segger gaat per 1 juli 2019 voor 8 uur ergens anders werken, zou tot 1-1-2020 nog 8 uur in onze gemeente kunnen blijven. Hoe deze tijd ingevuld gaat worden gaat in overleg met de ouderlingen. Hopelijk is er per 1-1-2020 een fulltime predikant, die o.a. zijn taak dan kan overnemen.

In de beroepingscommissie komen vanuit Winschoten en Reiderland twee personen t.w. een kerkenraadslid en een gemeentelid en van de andere gemeentes één persoon.

 

Bevestiging en afscheid kerkenraadsleden in de dienst van 26 mei

Bij de diaconie stoppen Jantien van Dijk en Tjaard Ritsema. Leo Deinum wordt diaken.
Er zijn nog twee vacatures binnen de diaconie.
Bij de ouderlingen treedt niemand af en Sylvia Bakker komt er bij. Daar is nog één vacature.
Bij de kerkrentmeesters treedt niemand af en Roel van Lang heeft de taken van Fré Siemons tijdelijk overgenomen. Dus ook daar hebben we nog iemand nodig.

 

Rondvraag

In de veertigdagentijd waren de vespers en de diensten prachtig. Erg jammer dat er op witte donderdag zoveel lawaai was op het Marktplein.
Wil iedereen de papieren van de jaarrekening laten liggen, dan worden ze weer ingenomen.
Ds. Bert v.d. Woude geeft aan dat er op 1 mei ’s middag om 15.00 uur een wijkbijeenkomst is.

 

Sluiting

Ds. Segger sluit de bijeenkomst middels lied 631, ‘Tussen waken, tussen dromen’.
Daarna is er nog een hapje en een drankje, waar door velen gebruik van gemaakt wordt en er alle tijd is nog gezellig na te praten.

 

Eise Smid en Ina Ruiter