Berichten week 20

Golf van Argolis

Vanuit de pastorie

Uitkijkend over de golf van Argolis bevind ik me terwijl ik deze regels schrijf niet ver van de stad Korinthe. De apostel Paulus is voor onze geloofsgemeenschap geen vreemde. Iedere zondag worden we door de beide Paulusramen aan de zuidzijde van Marktpleinkerk herinnerd aan zijn overtuiging. De woorden ‘geloof, hoop en liefde’ staan in Griekse letters op het tweede raam uitgeschreven. De liefde zelfs in hoofdletters. Agape, zoals deze liefde in het Grieks heet is een bijzondere vorm van aandacht. Het heeft niet zoveel met gevoelens te maken. Of we iemand sympathiek vinden of niet is bijzaak. De vraag die in dit woord schuilgaat is de vraag om goed te doen aan wie dat nodig heeft en dan zonder er iets voor terug te verlangen. Onbaatzuchtige liefde is een goede omschrijving van waar het hier om gaat.

Nu ik een tijd lang de route volg, die Paulus in Griekenland heeft afgelegd raak ik steeds meer onder de indruk van wat deze man bewogen heeft. In Troas (het vroegere Troje) zag Paulus een visioen dat hem uitnodigde om de oversteek te wagen naar wat nu Europa heet. In de tijd van Paulus was Europa een naam voor een klein stukje Griekenland, dat vooral verbonden was met één van de verhalen uit de Griekse mythologie. Pas veel later zou deze naam gebruikt worden voor het hele continent waarvan wij nu deel uit maken. 

Die wereld van de Griekse mythologie zal ongetwijfeld ook bij Paulus bekend zijn geweest en hij zal met name aansluiting hebben gezocht bij het oermenselijke thema van dood en opstanding. Paulus heeft ontdekt hoe bijzonder het is dat God niet allerlei eisen stelt aan mensen, maar hen de ruimte gunt die bij echte liefde hoort. Gods liefde is geen beloning voor goed gedrag of het brengen van de juiste offers, maar het geschenk van het leven zelf. Onvoorwaardelijk. Vanuit die liefde zullen mensen zich geroepen voelen om daar iets goeds mee te doen. Hoe meer die liefde in ons doordringt, hoe meer wij geneigd zullen zijn om die te beantwoorden. Dat is een groeiproces, waarin God zegenend aanwezig wil zijn. Ook op momenten dat het niet lukt en alles tegenzit. 

Mooi om hier het landschap te zien waar Paulus doorheen getrokken is om zijn visioen met mensen te delen. Eind deze week hoop ik weer in Winschoten te zijn om zondag voor te gaan in een dienst die in het teken staat van onze verbondenheid met Ethiopië. ’s Middags is er een avondmaalsviering in het Vondelhuys. De week daarna is er van alles te doen in het kader van Bezinning & Cultuur.

Hartelijke groeten,
Ds. Bert L. van der WoudeJarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

20 mei
Mevr. B. Ugen-de Weger (1919)
Dhr. G. Lange (1933)

22 mei
Mevr. T. Rijks (1947)

24 mei
Mevr. A. Boomgaarden-Smit (1934)

We wensen onze jarigen deze week een mooie dag toe. In het bijzonder geldt dat voor mw. Ugen, die de gezegende leeftijd van 100 jaar hoopt te bereiken.Bezinning & Cultuur

De agenda voor de komende weken vindt u bij het begin van de berichten van de classis Oost-Groningen.  Hier noem ik een paar onderdelen, waarvoor u zich kunt opgeven.

Vooral bij de dagtocht naar Friesland zouden we graag de bus z.s.m. willen bevestigen.

24 mei 
Bijbels koken (deze datum komt in plaats van 10 mei). Het is de laatste keer van dit seizoen. Er is nog ruim plaats. Dus van harte welkom! Aanmelding via Ellen Jalink (425073) of ds. Bert L. van der Woude (422112) 

25 mei
Excursie naar Friesland (blz.13), ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden. Hoe eerder u zich aanmeldt, des te eerder kunnen we de touringcar vastleggen bij Deiman! 

Kosten: ca. €45,- (inclusief busreis, koffie, thee, lunch en entree)
Vertrek: 09.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten
Aanmelden: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106)

Er liggen lijsten in de kerk voor aanmelding!Nieuw seizoen
Nu het huidige seizoen langzamerhand eindigt (al gaan we nog tot en met de maand juni door) wordt het tijd voor nieuwe plannen. We staan open voor vragen en wensen van uw kant. Komt u elders iets tegen wat hier navolging verdient, laat het ons weten!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.