Liturgie 12 mei 2019

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van Pasen

Jubilate

Zondag 12 mei 2019 om 11.00 uur in de Marktpleinkerk

Voorganger: Ds. Feike Volbeda
Ouderling: Els Hessels
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Jan Muller

 

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN. (Allen gaan staan)

Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 66: 1, 3, 7

KYRIEGEBED:
V: ….bidden wij allen samen:
A: Refrein lied 547

Glorialied: 652: 1, 2, 3, 4

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

1e Lezing: Openbaring 7, 9 – 17

Zingen: Lied 725: 1, 2, 3, 4

Evangelielezing: Johannes 10, 11 – 16, 27 – 30

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                               

Orgelspel

Zingen: Lied 653: 1, 4, 6, 7

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk

Slotlied: 823: 1, 4, 5

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor JOP

 

MEDEDELINGEN

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
Deze dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Komende dienst

Zondag 19 mei is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk.
Voorganger ds. Bert L. van der Woude

15.00 uur ’t Vondelhuys: H.A. viering.
Voorganger ds. Bert L. van der Woude

Bezinning & Cultuur

17 mei
Ons Gebouw, 19.30 uur Meditatieve dans

24 mei
Bijbels koken (deze datum komt in de plaats van 10 mei)
Er is nog plaats dus van harte welkom!
Aanmelding via Ellen Jalink (425073) of ds. Bert L. van der Woude (422112)

25 mei
Excursie naar Friesland. Ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden.
Kosten: ca. € 45,– (incl. busreis, koffie, thee, lunch en entree).
Vertrek: 9.30 uur vanaf Ons Gebouw in Winschoten.
Aanmelden: ds. Bert L. van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106).