Berichten week 19

Vanuit de pastorie

Het was goed om afgelopen zondag Bevrijdingsdag te vieren en daar samen in de dienst bij stil te staan. Mooi ook dat we in deze dienst konden melden dat Bereket Weidegebriel een vluchtelingenstatus heeft gekregen. Dat is voor zijn gezin een hele opluchting en geeft hem zoveel meer mogelijkheden. We hopen hem en zijn zoontje Noah nog vaak in onze diensten te begroeten.

Omdat we de bevrijding van Nederland en de bevrijdende inhoud van het Evangelie naast elkaar legden waren er mooie dwarsverbindingen. Zoals Nederlanders tijdens de bezetting in de tweede wereldoorlog OZO (Oranje Zal Overwinnen) tegen elkaar zeiden, zo kunnen christenen elkaar bemoedigen met het woord IChThUS, ἰχθύς (Jezus Christus, Gods Zoon, Redder). Het gaf Muus Jacobse aanleiding om te dichten: “Hij is de Heer en Koning, die eeuwig bij ons is, zijn woorden zijn als honing, zijn naam is als een vis.” Het gaat er om alle woorden van bevrijding zo eigen te maken, dat ze deel van ons worden en ons doen en laten bepalen.

Hartelijke groeten en tot over twee weken,
Ds. Bert L. van der WoudeDienst komende zondag om 11.00 uur en koffiedrinken vooraf

Zelf hoop ik veel Griekse letters van dichtbij te zien de komende dagen. Komende zondag is daarom collega Feike Volbeda de voorganger. De dienst begint dan om 11.00 uur en vanaf 10.15 uur bent u welkom in de kerk om koffie te drinken.Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

11 mei
Mevr. E. Jonker-Uil (1929)
Mevr. A. Dammer-Smit (1935)

12 mei
Dhr. J.J. Bos (1933)
Mevr. A. van Calker (1926)

13 mei
Mevr. M.G. Oppelaar-Goijert (1934)
Dhr. J.E. de Goffau (1938)

14 mei
Mevr. E.H. Kloosterhuis-de Boer (1937) 

16 mei
Mevr. A.P. Luppens (1928) 

17 mei
Mevr. A.F. Schenk-Veenstra (1932) 

We wensen onze jarigen deze week een mooie dag toe.Bezinning & Cultuur

De agenda voor de komende weken vindt u bij het begin van de berichten van de classis Oost-Groningen.  Hier noem ik een paar onderdelen, waarvoor u zich kunt opgeven. 

24 mei 
Bijbels koken (deze datum komt in plaats van 10 mei). Het is de laatste keer van dit seizoen. Er is nog ruim plaats. Dus van harte welkom! Aanmelding via Ellen Jalink (425073) of ds. Bert L. van der Woude (422112) 

25 mei
Excursie naar Friesland (blz.13), ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden. Hoe eerder u zich aanmeldt, des te eerder kunnen we de touringcar vastleggen bij Deiman! 

Kosten: ca. €45,- (inclusief busreis, koffie, thee, lunch en entree)
Vertrek: 09.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten
Aanmelden: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106)Nieuw seizoen
Nu het huidige seizoen langzamerhand eindigt (al gaan we nog tot en met de maand juni door) wordt het tijd voor nieuwe plannen. We staan open voor vragen en wensen van uw kant. Komt u elders iets tegen wat hier navolging verdient, laat het ons weten!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.