Berichten week 18

Vanuit de pastorie

Bevrijdingsdag valt dit jaar op een zondag. Alle reden om ook tijdens de viering van komende zondag na te denken over wat vrijheid betekent. Op gelovigen wordt evenzeer een beroep gedaan om vrijheid door te geven, zoals het overkoepelend thema luidt dat het nationaal comité 4 en 5 mei heeft vastgesteld voor de periode tussen 2016 en 2020. 

In 2019 is het motto “In vrijheid kiezen” en aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is gevraagd om de jaarthematekst te schrijven. Ze begint haar verhaal met een beeld van 20 juni 1943. De zomer is begonnen en op een warme dag staan Joodse mensen dik ingepakt met hun koffers te wachten op deportatie.

Bittere les

Op een nabijgelegen veld wordt gevoetbald. Alsof er niets aan de hand is. Het zijn geen NSB-ers die een balletjes trappen, maar de meerderheid van het Nederlandse volk. De wachtende Joden kunnen kijken naar wat er zich op het veld afspeelt. Dit beeld brengt Arib bij een uitspraak van Elie Wiesel (overlevende van Auschwitz) over het gevaar van het zwijgen en wegkijken: “Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En het tegenovergesteld van vrede is onverschilligheid jegens zowel vrede als oorlog.” Dit is een bittere les uit het verleden, maar ook een opdracht voor de toekomst betoogt Arib. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid en politiek (het omgaan met elkaar als burgers die een diversiteit aan levensbeschouwing en geloofsovertuiging met zich meedragen) vraagt om actief mee doen in de samenleving. Het gebruik maken van stemrecht hoort daarbij, maar tegelijk het in gesprek blijven. Aan dit gesprek doen veel stemmen mee (ook die van minderheden). Een goed gesprek (hier komt ons kerkelijk jaarthema in beeld) betekent dat je probeert je te verplaatsen in een ander. Het vraagt om inleving. Hoe zou het zijn om in de schoenen van een ander te staan? Is dat tenslotte ook niet de boodschap van Pasen, dat we opstaan uit doodlopende wegen en oog krijgen voor wat werkelijk leven is? Dat geldt in de eerste plaats voor ieder mens afzonderlijk maar heeft gevolgen voor hoe we samen leven en in vrijheid mogen kiezen. 

Hartelijke groeten en tot zondag,
Ds. Bert L. van der WoudeJarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

2 mei 
Mevr. W. Jager-Beving (1938)

We wensen onze enige jarige deze week een mooie dag toe.Bezinning & Cultuur

De agenda voor de komende weken vindt u bij het begin van de berichten van de classis Oost-Groningen.  Hier noem ik een paar onderdelen, waarvoor u zich kunt opgeven. 

Vooral bij de dagtocht naar Friesland zouden we graag de bus z.s.m. willen bevestigen.  

10 mei 
De laatste keer bijbels koken van dit seizoen verschuift van 10 naar 24 mei! Er is nog voldoende plaats. 

24 mei 
Bijbels koken (deze datum komt in plaats van 10 mei). Het is de laatste keer van dit seizoen. Er is nog ruim plaats. Dus van harte welkom! Aanmelding via Ellen Jalink (425073) of ds. Bert L. van der Woude (422112) 

25 mei
Excursie naar Friesland (blz.13), ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden. Hoe eerder u zich aanmeldt, des te eerder kunnen we de touringcar vastleggen bij Deiman! 

Kosten: ca. €45,- (inclusief busreis, koffie, thee, lunch en entree)
Vertrek: 09.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten
Aanmelden: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106)Nieuw seizoen
Nu het huidige seizoen langzamerhand eindigt (al gaan we nog tot en met de maand juni door) wordt het tijd voor nieuwe plannen. We staan open voor vragen en wensen van uw kant. Komt u elders iets tegen wat hier navolging verdient, laat het ons weten!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.