Bloemschikkingen veertigdagentijd

Eerste zondag

Het thema in de schikkingen is ‘Een nieuw begin’. Het getal 8 is te zien in de 8 vazen. De 8ste dag is de opstandingsdag. De vazen zijn omkleed met riet, wat staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het volk ging met Mozes door de Rietzee naar de woestijn, waar ze 40 jaren verbleven voordat ze opnieuw konden beginnen in het beloofde land. Elke week staan de vazen in een andere vorm, die je het beste van boven kunt bekijken, dus kom ook gerust een keer dichterbij kijken.

Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd horen we over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Maar Lucas heeft dan eerst het verhaal van Jezus doop in de Jordaan verteld. Jezus is solidair met het volk, hij wil net als ieder ander gedoopt worden door Johannes. Jezus, de nieuwe mens (Adam) een veelbelovend nieuw begin.

De vazen zijn in een cirkel geplaatst. Dit staat symbool voor aarde naar het Hebreeuwse woord Adamah waar ook Adam vandaan komt.

De vazen zijn verbonden met Hedera-ranken in een krans als teken van solidariteit. In de vazen paarse tulpen ten teken van gebed, verwijzend naar de periode van vasten en gebed die Jezus in de woestijn doorbracht.

In de kring verbonden
Door ranken van trouw
Voor een nieuw begin

 

Tweede zondag

Op de tweede zondag in de Veertigdagen tijd horen we over de verheerlijking op de berg. Hier voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen.

De vazen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met vier gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi, de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen voor Jezus.

In de flessen zien we bloemen van de Helleborus. Die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. Beide als teken van een hoopvol begin.

Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen.
Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.

Acht
verbonden door de lijnen
van het Griekse kruis
verheerlijkt op de berg

Christus
een moeilijke weg te gaan en
een visioen op een nieuw begin

 

Derde zondag

Op deze 3e zondag in de Veertigdagen tijd roept de tekst ons op om tot inkeer te komen, een nieuw begin te maken. We moeten vrucht dragen, zodat we iets kunnen betekenen voor anderen. Wij zijn de vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

De vazen zijn twee aan twee geplaatst in een open ovaal of ellips, zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer naast de wilgenkatjes (bloesem). Naast de primula’s liggen (gedroogde) vijgen.

Zie
De bloeiende wilg
Een eerste teken
Lente
Die komen gaat.

 

 

Vierde zondag

Deze 4e zondag staat weer een gelijkenis centraal. De kern is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon ‘komt tot zichzelf’, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De oudste zoon kan het niet opbrengen deze broer feestelijk te onthalen. Hij houdt afstand. Jezus vergelijkt deze oudste met de Farizeeën en schriftgeleerden die zo kritisch reageren op zijn omgang met zondaren.

In de schikking staat de vreugde centraal. De acht flessen worden in de achthoek geplaatst. Symbool voor herschepping in Christus. De vorm wordt versterkt door groengele takken. In de flessen roze bloesemtakken die al bloeien.
Teer groen. Pril begin.

Wat is het
dat je zoekt

Ver weg
of dichtbij

Zie wat er is
altijd zal zijn

allen
kinderen van één Vader

 

Vijfde zondag

Deze 5e zondag heeft de kindernevendienst een andere lezing. In de kerk lezen we over de oppassers in de wijngaard. Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen het zwaardvormig blad. Tussen de flessen potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard. 

Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt

met geweld nemen
wat geen recht doet

bloed en wijn
een nieuw begin

Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.

 

Zesde zondag

Op deze 6e zondag staat de intocht in Jeruzalem centraal.  Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote koning de stad binnen. De 8 flessen worden verdeeld, 4 flessen aan de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant.
In de flessen gebogen takken en buxus geschikt, als ware het een poort.

Door de poorten
van het lijden

Loopt een weg
Naar het leven,

De dood voorbij.
Een nieuw begin.

 

Witte Donderdag

De verhalen over de voetwassing en over de verloochening zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.
In de schikking worden 6 flessen in een cirkel geplaatst, 1 staat in het midden. De 6 flessen symboliseren de discipelen. 6 verwijst hier naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel aan de opdracht aan de christelijke gemeente en de discipelen. De vaas in het midden verwijst naar het nederig kunnen zijn. In deze fles plaatsen we een driekleurig viooltje. 

Barmhartigheid
van
de dienende leider

Wijsheid
omringd door
dragers van de boodschap.

 

Goede Vrijdag

De verhalen over de voetwassing en over de verloochening zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.
In de schikking worden 7 flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. 7 is het heilige getal bij uitstek: 3 + 4, ofwel het getal voor de drie-ene God en vier, het getal van de wereld. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak is volbracht op aarde. In de flessen worden rode of paarse anemonen geplaatst.

Zo diep de nacht
maar reeds ontwaakt de haan
en kraait en kraait –

zo diep in de nacht
maar Jezus zoekt zijn blik
en kijkt hem aan:

licht dat naar binnen slaat
waarin hij wordt gekend
zichzelve kent:

ten dode toe beschaamd
doch totter dood bemind.

(uit het gedicht ‘Petrus’ verloochening’, Inge Lievaart)

 

Stille Zaterdag

Het verhaal van de Paaswake is een verhaal dat weer verbonden is aan hoop maar ook aan het moment. Om deze reden worden er 7 flesjes gebruikt, het getal van de volheid.
De flessen staan in een halve cirkel. Een hele cirkel verwijst naar de eeuwigheid, maar zover is het nog niet. Het is nog geen Pasen. In de flessen Hedera, want er is nog hoop, al is het stil in de tuin. Er brandt een klein lichtje. Het licht gloort.

Zo donker was het niet eerder op aarde,
geen hand voor ogen te zien.

Nu komt het aan op geloof,
op vertrouwen
op de belofte dat u ons niet aan ons lot overlaat. 

Ons lot van teloorgang en teleurstelling werpt U weg in de buitenste duisternis
en als het licht gloort sluit U de duisternis buiten.

 Gedicht van Joke Verwoerd

 

Pasen

Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem. Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af, maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen.

De vorm van deze schikking is een hart. In de flessen zien we voorjaarsbloemen. Allerlei bolplantjes zijn naast het hart geplaatst om de hartvorm te versterken. Er is weer nieuw leven mogelijk. Er branden kaarsjes. Een nieuw begin.

Laat, Heer,
ons hart U toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.

Het is Pasen
een nieuw begin
om te leven met het hart.