Berichten week 17

Vanuit de pastorie

Pasen ligt weer achter ons en is tegelijk volop aanwezig want er gaat een kracht vanuit die niet beperkt blijft tot tot het Paasfeest zelf. Die kracht hebben we hard nodig, want wie na Pasen de krant opent wordt geschokt door de beelden en verhalen uit Sri Lanka waar bijna 300 mensen omkwamen bij aanslagen. Ook daar gingen mensen op Paasmorgen welgemoed naar de kerk om het feest van de opstanding te vieren. Een overledene vertelt dat ze nog wat stond na te praten na de ochtendmis, toen er opeens een grote klap te horen was. Een explosie, waarbij in de kerk zeker 105 mensen gedood werden.

Zo’n bericht maakt je stil. Het is ver weg en vaak is het hoe verder weg hoe minder het je raakt. Maar juist met Pasen is het contrast groot en schrijnend. Dat mensen elkaar dit aandoen omdat de ene religie de andere niet verdraagt is bekend maar went nooit.
We zullen bidden voor de nabestaanden en hopen dat deze verschrikkelijke daad niet met wraak wordt beantwoordt en leidt tot verder geweld.

In onze eigen vieringen stonden Goede Vrijdag en Pasen naast elkaar. Dat we een volgorde aanbrengen die van Witte Donderdag naar de morgen van Pasen gaat betekent niet dat dan alle leed geleden is. Integendeel, maar zonder de hoop van Pasen zouden we bezwijken onder de nood in de wereld of cynisch worden. Daarom is het goed om samen te vieren dat de zachte krachten zullen winnen en dat Liefde niet om te brengen is.

Ik dank iedereen die aan de diensten heeft meegewerkt. Met alle inbreng (muziek, zang, bloemen, liturgische schikkingen, het project van de kindernevendienst, het paasontbijt, de zorg voor de kerkgebouwen en het vermenigvuldigen van liturgieën) komen er veel aspecten samen, die ons met elkaar verbinden. Daar ben ik blij mee. De nacht waken in de kerk (van zaterdagnacht naar paasmorgen) was opnieuw bijzonder. De gebrandschilderde ramen zijn zelden mooier dan bij het vroege ochtendlicht, dat ze langzaam tot leven brengt. Dit alles bij elkaar geeft hoop, die we, zo begon ik deze overwegingen, hard nodig hebben.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

28 april
Mevr. A. Verlaan-Haaijer (1936)

29 april
Mevr. W.K. Thunissen-Heijkamp (1934)

2 mei
Mevr. W. Jager-Beving (1938)

We wensen onze jarigen een mooie dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

25 april
Wereldkeuken 17:30- 19:30 uur Ons Gebouw Winschoten. Dit keer gerechten uit de Mexicaanse keuken. Wat de pittigheid betreft houden we rekening met wat we hier in Groningen gewend zijn. Opgave: ds. Bert L. van der Woude (0597-422112, blvanderwoude@planet.nl), kosten € 10.- p.p.
De laatste twee data van dit seizoen zijn: 23 mei (Griekenland) en 20 juni (Zuid-Afrika).

26 april
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann in Ons Gebouw.
Aanvang 19.30 uur. Kosten € 10,- pp. Een keertje proberen kost niets. Welkom!

25 mei
Excursie naar Friesland. Ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in het terpdorp Leons en daarna bezoek aan Leeuwarden. Hoe eerder u zich aanmeldt, des te eerder kunnen we de touringcar vastleggen bij Deiman!
Kosten:          ca. €45,- (inclusief busreis, koffie, thee en lunch)
Vertrek:         09.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten
Aanmelden: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.