Liturgie Paasmorgen 2019

Liturgie voor de dienst op Paasmorgen 2019

Zondag 21 april 2018 om 9.30 uur in de Vennekerk

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector:  Anke Bos
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar
M.m.v. chr. muziekvereniging “De Harmonie” o.l.v. Gosse Reijenga

 

Muziek door “De Harmonie”

Liederen voor de dienst

Lied (Psalm) 118

Lied 630

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
V: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN. (Allen gaan staan)

Zingen: Lied (Psalm)  139: 1 en 2

PAASGROET
V: De Heer is opgestaan!
A: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN!

(Een ieder wordt uitgenodigd de Paasgroet door te geven) 

BEMOEDIGING
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARD GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

V: Eeuwige, onze God
Wij die U nooit hebben gezien
A: ZIE ONS HIER STAAN!

V: Wij, die van U hebben gehoord, –
A: HOOR GIJ ONS AAN.

V: Uw Naam is dat Gij mensen helpt
A: WEES ONZE HULP.

V: en dat Gij alles hebt gemaakt, –
A: MAAK ALLES NIEUW,

V: en dat Gij ons bij name kent
A: LEER ONS U KENNEN,

V: die Bron van leven wordt genoemd, –
A: DOE ONS WEER LEVEN,

V: die hebt gezegd: ik zal er zijn, –
A: WEES HIER AANWEZIG.

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Refrein lied 547)

Glorialied: Lied 624: Christus onze Heer verrees

Project Kindernevendienst: De gekleurde bril. Leren kijken met de ogen van Jezus          

Zingen Projectlied:
Veertig dagen onderweg
om als Hij te kijken
om te leren wat Hij doet
en op Hem te lijken.

Op paasmorgen in de tuin,
zondag net begonnen,
blijkt de grafplaats leeg te zijn,
’t leven heeft gewonnen!

Refrein: ’t grote nieuws van deze dag voel je diep van binnen: wanhoop hoeft niet, want je mag steeds opnieuw beginnen!

(Kinderen gaan naar de nevendienst)  

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  ……………………………

Lezing uit het boek van de profeet Jesaja 51: 9-11

Zingen: Lied 608

Evangelielezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: Lied 627

Overdenking                                               

Muziek door “De Harmonie” :
Locus Iste  –  arr. Ton van Grevenbroek.

Zingen: Lied 642 in wisselzang 1a, 2v, 3m, 4a, 5m, 6v, 7a, 8a

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk

Muziek door “De Harmonie” tijdens de collecte:
Jupiter Hymne – Gustav Holst/arr. Johan de Meij.

Slotlied: Lied 634

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Zending

Muziek door “De Harmonie” na de dienst:
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft.
Groot is uw trouw o Heer.

Gezegende Paasdagen!

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in Irene en in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
Deze dienst te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 28 april is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Richard Offringa. 

 

Bezinning & Cultuur

23 april
Beelden van Jezus, gespreksgroep senioren met lunch. Aanvang: 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten. We blikken terug op Pasen. Ook wie zomaar een keer wil meedoen is welkom. Kosten: € 5,- pp.

24 april
Leerhuis Filosofie (blz. 16) 20.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten.

25 april
Gespreksgroep Heilige onrust. We bespreken het tweede van hoofdstuk 5. Aanvang: 10.00 uur in Ons Gebouw.

25 april
Wereldkeuken 17:30- 19:30 uur Ons Gebouw  Winschoten. Dit keer gerechten uit de Mexicaanse keuken. Wat de pittigheid betreft houden we rekening met wat we hier in Groningen gewend zijn. Opgave: ds. Bert L. van der Woude (0597-422112, blvanderwoude@planet.nl), kosten € 10.- p.p.
De laatste twee data van dit seizoen zijn: 23 mei (Griekenland) en 20 juni (Zuid-Afrika) . 

26 april
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann in Ons Gebouw. Aanvang 19.30 uur. Kosten € 10,- pp. Een keertje proberen kost niets. Welkom!

25 mei
Dagtocht naar Friesland in samenwerking met Ds. Jurjen Hilverda (zie bladzijde 13 programma boekje).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.