Berichten week 16

Vanuit de pastorie

Met Palmzondag is de Goede Week begonnen. Wie probeert zich in te denken hoe wij nu in onze eigen woonplaats op de intocht van Jezus zouden reageren beseft hoe moeilijk dat is. De tijden van toen en nu verschillen enorm. Toch zijn er overeenkomsten, maar die moeten we wel leren zien en erkennen.

Er zijn twee manieren om de intocht van de koning op een ezel actueel te maken. De eerste manier is spiritueel of geestelijk. De intocht is dan niet een uiterlijk gebeuren, maar een zaak van het hart. In lied 435 dat we afgelopen in een kleinschalige viering in de Renselheerdt zongen, klinkt dat zo:

“Hef op uw hoofden poorten wijd!
Elk hart zij Hem ter woon bereid!”

De koning op deze wijze binnenlaten betekent nieuw leven in zijn naam ontvangen. Wie heeft dat niet nodig? Allemaal verlangen op de één of andere manier naar een leven dat vernieuwd wordt, wonden die genezen, breuken die helen en onzuiverheid die verandert in wat echter, puurder en authentieker is.

De tweede manier heeft betrekking op hoe we de missie van deze vredeskoning zien in de werkelijkheid van vandaag. Als de profeet Zacharias een visioen heeft, waaraan we ons hart ophalen (waarin strijdwagens en paarden te niet worden gedaan evenals strijdbogen) hoe kan het dan dat we het normaal vinden dat ons wapentuig zich alleen maar uitbreidt en defensie-uitgaven wereldwijd astronomische hoogten bereiken? Is het echt nodig dat we jaarlijks 1500 miljard euro uitgeven aan defensie? Begrijpt iemand dat twee uurtjes vliegen in een JSF-straaljager net zo veel kost als iemand die een jaar in de zorg werkt?

De sjofele koning, die we met liederen en palmpaasstokken binnenhalen stelt ons dit soort kritische vragen. Dat mensen toen hem uit de weg wilden ruimen is niet iets wat in het verleden ligt. Wat vinden wij van deze man van smarten? In de Goede week richten we onze aandacht op de man van Nazareth. Zijn dood aan het kruis maakt diepe indruk. Tegelijkertijd geloven we niet dat hiermee alles ophield of houdt.

We vieren Pasen. We vieren het feest van opstanding, liefde, licht, waarheid en leven.

Daar kunnen we eenvoudigweg niet zonder. Pasen verhindert dat we het opgeven om voor de wereld te hopen. Pasen belet ons dat we cynisch of onverschillig worden.
Dit feest wil ons alles schenken wat we nodig hebben om echt te kunnen leven.

Daarom voor u en voor jullie: Gezegende Paasdagen!

Ds. Bert L. van der Woude

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

22 april
Mevr. J.G. Bults-van Zanden (1929)

24 april
Mevr. J.H. Oldenburger-Lutjeboer (1918)

28 april
Mevr. A. Verlaan-Haaijer (1936)

We wensen onze jarigen, onder wie ons oudste gemeentelid(!) een mooie dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

23 april
Beelden van Jezus, gespreksgroep senioren met lunch. Aanvang: 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten.
We blikken terug op Pasen. Ook wie zomaar een keer wil meedoen is welkom. Kosten: € 5,- pp.

25 april
Gespreksgroep Heilige onrust. We bespreken het tweede van hoofdstuk 5. Aanvang: 10.00 uur in Ons Gebouw.

25 april
Wereldkeuken 17:30- 19:30 uur Ons Gebouw Winschoten, Dit keer gerechten uit de Mexicaanse keuken. Wat de pittigheid betreft houden we rekening met wat we hier in Groningen gewend zijn. Opgave: ds. Bert L. van der Woude (0597-422112, blvanderwoude@planet.nl), kosten € 10.- p.p.
De laatste twee data van dit seizoen zijn: 23 mei (Griekenland) en 20 juni (Zuid-Afrika).

25 mei
Dagtocht naar Friesland in samenwerking met Ds. Jurjen Hilverda (zie bladzijde 13 programma boekje).

De complete agenda vindt u hier.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.