Opbrengst actie Kerkbalans 2019

In januari-februari 2019 is weer jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

50 medewerkers zijn weer op stap geweest om de enveloppen met informatie en het toezeggingsformulier op alle adressen te bezorgen en ook weer op te halen. Daarvoor onze dank!

Het College van Kerkrentmeesters is blij met het mooie resultaat van  € 132.000,=.  Een aantal formulieren is nog niet ingeleverd. Daarvan hopen wij dat ze alsnog komen. Het geld wat binnenkomt wordt geheel besteed aan ons eigen kerkenwerk.

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank!

Ellen Smid-Pouwer,
secretaris College van Kerkrentmeesters