Bezinningsavond Streekgemeente over eenzaamheid

Op 14 maart kwamen de ouderlingen en contactpersonen van onze streekgemeente bij elkaar rond het thema ‘eenzaamheid’. Doel van deze avond was vooral verbinding en wederzijdse bemoediging. In kleinere gemeentes is er soms nog maar één pastorale ouderling en dan is het fijn om in groter verband ervaringen uit te wisselen en te kijken hoe om te gaan met alle veranderingen, inclusief de krimp. In een gemeente als Meeden heeft men er voor gekozen om de ambten niet meer te onderscheiden. Doen wat er gedaan moet worden en dan ben je soms ouderling en diaken tegelijk. Ook in onze gemeente zien we dat ouderlingen in een dienst meehelpen bij de collecte en zo is er nog veel meer te bedenken waar we als kerk creatief mee om kunnen gaan.

Het samenzijn was op zichzelf al belangrijk en het was mooi om te zien dat we met z’n dertigen waren. Pastor Tineke Huizing had het gespreksthema voorbereid en liet zien dat eenzaamheid veel aspecten heeft. Met elkaar in gesprek werden deze aspecten uitgewerkt, eerst persoonlijk en later met het oog op het pastoraat. Naast eenzaamheid zijn er nog tal van andere thema’s te bedenken waar ouderlingen en bezoekers mee te maken krijgen. Daarover gaan we in volgende bijeenkomsten met elkaar in gesprek, want dit verdient een vervolg en zo krijgt onze streekgemeente meer en meer de vorm waarop we hoopten bij de oprichting: Gelovigen in de regio die weten dat ze niet zonder elkaar kunnen en steeds meer plezier krijgen in de samenwerking.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.