Berichten week 14

Vanuit de pastorie

Vanuit Oost-Groningen is het een lange weg om in Zundert aan te komen en uiteindelijk bij Abdij Mariatoevlucht. De tien monniken, die op dit moment nog in de Abdij vertoeven, weten nog steeds een sfeer van stilte te creëren, die enkel onderbroken wordt door diensten die vier maal per dag worden gehouden en eenmaal ‘s nachts. Als bezoeker duik je altijd maar kort onder in deze sfeer en krijg je nooit helemaal het ritme te pakken waarbij je niet meer op de tijd hoeft te letten en het luiden van de klokken je laat weten, waar je aan toe bent.

Zelf had ik me dit keer voorgenomen ook de beide nachtdiensten of nocturnes te bezoeken en dat betekent vier uur in de morgen opstaan, de slaap uit de ogen wrijven, aankleden en de weg naar de kerk vinden, die in duister en in stilte gehuld was. Eén voor één komen dan de monniken binnen, die moeite moeten doen om hun stemmen op gang te brengen en het Psalmengebed te bidden, dat bestaat uit twee series van drie Psalmen die op een vereenvoudigde Gregoriaanse wijze worden gezonden. Iedere psalm eindigt met ‘eer aan de Vader, Zoon en Heilige Geest’ waarbij allen staan en buigen. Naast de eerbied die daar mee uitgedrukt wordt is het een mooie manier om wakker en aandachtig te blijven. In het begin is het nog erg opletten en zoeken, maar op den duur zing je de Psalmen niet meer, maar zingen de Psalmen in jou.

Tijdens ons bezoek was er ruimte voor gesprek met elkaar en met broeder Peter, de gastenbroeder van de abdij. Hij gunde ons een blik in het leven van de monniken en lichtte de verschillende stadia van het monnik worden toe. Alles bij elkaar schonk het kloosterweekend mij veel om op terug te zien en mee verder te kunnen en dat hoop ik ook voor mijn medekloostergangers (waarvan een drietal voor het eerst meeging) voor wier gezelschap ik dankbaar ben.

Tijdens de zondagse dienst luisterden we naar het Evangelie van Lucas. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Datzelfde verhaal werd gelezen in de Marktpleinkerk en dat te weten schept verbinding.

De lezingen uit Lucas zetten we komende zondag voort met het verhaal van de onrechtvaardige pachters van de wijngaard. We zien dat donkere wolken zich samenpakken boven het hoofd van Jezus. Men wil hem uit de weg ruimen, hij weet het en zijn reactie geeft hij de vorm van een gelijkenis. De grote vraag is wat dit ons te zeggen heeft en welke kritische noties er voor ons leven en samenleven in te ontdekken zijn.

‘s Avonds zijn we welkom in Scheemda, voor de vijfde vesper in de veertigdagentijd.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

 

Onze zieken

Mw. Anky Vink, Sterreborg, is enige tijd geleden geopereerd maar heeft nog veel pijn en is in haar mobiliteit zeer beperkt. We wensen haar sterkte toe.

 

Ter nagedachtenis Aaltje Bulder-Vortman

Op vrijdag 22 maart overleed Aaltje Bulder-Vortman. Kort voor haar 90e verjaardag kwam er een einde aan haar leven. Ze keek naar haar verjaardag uit en hoe mooi zou het zijn geweest zijn voor de kinderen en kleinkinderen om dat moment nog met haar te vieren, maar het mocht niet zo zijn.
Met Psalm 23 voor ogen hebben we haar leven herdacht en dank gebracht voor alles wat zij heeft mogen betekenen. Van haar zelf geloven we dat zij – om het met de woorden Psalm 23 te zeggen – terugkeert in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We wensen haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

7 april
Mevr. J.N. Barth-de Zweeuw (1933)
Mevr. H.H.A. Flikkema-Hertsenberg (1937)

11 april
Dhr. J. Huisman (1933)

12 april
Mevr. P. Bijlsma-Hogerhuis (1923)

We wensen onze jarigen een goede dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

7 april
Inspiratiecafé Zin in Oldambt. Aanvang 15.00 uur in het bruin café van hotel Victoria aan het Marktplein. Gast is deze keer de nieuwe burgermeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema. Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening. Welkom!

9 april
Op weg naar Pasen 2019, gespreksmiddag in de pastorie naast de Sint Vituskerk,  Langestraat 75, 9671 PC Winschoten. 14.00 uur. Deze middag maakt onderdeel uit van een tweeluik, maar is heel goed op zichzelf te bezoeken.
Dit is een gezamenlijk initiatief van Leerhuis Stad en Ommelanden en Bezinning & Cultuur. Info & aanmelding: Hein Mars (0597-421879).

10 april
Stiltewandeling (blz. 34) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.