Berichten week 12

Vanuit de pastorie

Aan filosofie op de preekstoel kom ik maar zelden toe, maar afgelopen zondag was er in het verhaal van ‘verheerlijking op de berg’ genoeg aanleiding om daar wel tijd aan te besteden. Het verhaal heeft een mystieke kant, die een sterk appel doet om het in alle rust nader te beschouwen. Die kans had ik begin vorige maand, toen ik in Ravenna het mozaïek van de San Apollinare in Classe bijna een uur lang heb bekeken. Het stond afgelopen zondag op de voorkant van de liturgie en is in kleur te bewonderen op de website van PG Winschoten.

Naast beschouwing roept het Bijbelverhaal ook om doordenking. Wat maakt het tot een hoogtepunt in het leven van Jezus van Nazareth? Blijkbaar hebben de Bijbelschrijvers het zo gezien en deze (mythische) beelden gebruikt om een belangrijk moment in het leven van Jezus weer te geven. Het hart van het verhaal ligt in het gesprek van Jezus met Mozes en Elia. Zij staan symbool voor bevrijding van mensen. Mozes redt zijn volk uit de slavernij in Egypte en Elia bevrijdt zijn volk van de dienst aan de afgod Baäl. Vrijheid van iedere vorm van onderdrukking waaronder mensen gebukt gaan. Jezus maakt dit streven op geheel eigen manier tot zijn missie. Hierbij wordt duidelijk dat hij niet alleen instemming vindt, maar ook weerstand oproept (hij doorkruist belangen van de gevestigde orde).

Uiteindelijk zullen deze tegenkrachten hem zijn leven kosten. Toch gaat hij de confrontatie niet uit de weg. De ervaring boven op de berg sterkt hem. Zijn gezicht glanst en zijn leven is vol Godsvertrouwen en compassie met mensen.

Terugkomend op de filosofie waarmee ik dit schrijven begon vond Jezus een antwoord op de vier grote vragen die Immanuel Kant (1724-1804) stelde:

Wat kan ik weten?
Wat moet ik doen?
Wat mag ik hopen?
Wat is de mens?

Eerst vroeg Jezus aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Boven op de berg vond hij een persoonlijk antwoord op de vraag: Wie ben ik als mens? Hij ontdekte de hoop en in het spoor daarvan ook wat hem te doen stond. Daar kunnen wij in de veertigdagentijd ons hart aan ophalen.

 

Vespers in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd worden er vespers gehouden in verschillende kerken binnen onze regio. We begonnen in de Marktpleinkerk, daarna volgde Finsterwolde en komende zondag bent u welkom in de dorpskerk in Meeden. Zo komen we als streekgemeente bij elkaar over de vloer en leven samen toe naar Pasen.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

25 maart
Mevr. A. Bulder-Vortman (1929)

We wensen onze enige jarige een goede dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

22 maart
Meditatieve dans o.l.v. Ulrike Neumann om 19.30 uur in Ons Gebouw Winschoten. Kosten: € 10.- p.p. Een keertje proberen is gratis.

27 maart
Op weg naar Pasen 2019, gespreksmiddag in de pastorie van de Sint Vituskerk, Lange straat 75. Aanvang: 14.00 uur. Dit is een gezamenlijk initiatief van Leerhuis Stad en Ommelanden en Bezinning & Cultuur. Info & aanmelding: Hein Mars (0597-421879).

7 april
Inspiratiecafé Oldambt zoekt zin. Aanvang 15.00 uur in het bruin café van hotel Victoria aan het Marktplein. Gast is deze keer de nieuwe burgermeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema. Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening. Welkom!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.