Berichten week 11

Vanuit de pastorie

Afgelopen zondag (de eerste in de veertigdagentijd) konden we melden dat de Pannenkoekendag €1465,- heeft opgebracht voor de voedselbank. Toen ik de envelop met de opbrengst twee dagen later overhandigde waren ze bij de voedselbank zeer ingenomen met dit bedrag. De voorbereiding voor de uitgifte voor de vrijdag was in volle gang en de meest recente cijfers laten zien hoe nodig de voedselbank in onze regio is. Inmiddels maken er 270 gezinnen gebruik van (zo’n 1000 mensen, onder wie 325 kinderen). Alleen al in de maanden januari en februari van dit jaar zijn er 50 nieuwe gezinnen bijgekomen!

Mooi dat we met Pannenkoekendag een steentje kunnen bijdragen aan het werk van de voedselbank en ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om iedereen die meegeholpen heeft van harte te bedanken:

De thuisbakkers en de bakkers in de kerk onder wie onze nieuwe burgermeester Cora-Yfke Sikkema. Samen hebben ze zo’n 1100 pannenkoeken gebakken en dat was nog maar net genoeg voor de 300 mensen (onder wie veel kinderen) die naar de Marktpleinkerk waren gekomen. Het was een geweldig feest met een goede sfeer en een prima plek om elkaar aan tafel te ontmoeten.

Dank aan iedereen die heeft meegeholpen de kerk in te richten en weer op te ruimen!

Dank aan wie de ingrediënten heeft geleverd, verwerkt (bedenk maar eens hoe druk de beslagmakers het hebben gehad) en gefinancierd (de diaconie). Dank aan de sponsors zoals Yvonne Drewel van de Likkepot (alle jam) en Klaas de Lange van zuivelbedrijf De Weerribben. Al met al een geslaagd initiatief, waar iedereen iets moois aan heeft beleefd.

Nogmaals dank en noteer vast dinsdag 25 februari 2020! Want Pannenkoekendag is niet meer weg te denken uit ons programma.

 

Begin van de vasten

De dag erna kwamen we opnieuw in de Marktpleinkerk samen (er hing nog een aangename pannenkoekenlucht, maar absoluut niet storend) om het begin van de veertigdagentijd (of vastentijd) te markeren. Een waardevol moment om te bidden en te bedenken hoe de tijd op weg naar Pasen een zinvolle invulling kan krijgen. Vasten kent tegenwoordig vele vormen en daagt uit om er creatief mee om te gaan.

 

Vespers in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd worden er vespers gehouden in verschillende kerken binnen onze regio. We begonnen in de Marktpleinkerk en komende zondag bent u welkom in Finsterwolde. Zo komen we als streekgemeente bij elkaar over de vloer en leven samen toe naar Pasen.

 

Onze zieken

Tijdens het pannenboeken bakken in de Marktpleinkerk hoorde we al dat dhr. Lukas Kwant na een operatie in het OZG weer thuisgekomen is. We wensen hem sterkte bij het verder herstel.

De geplande operatie van mw. G.F. Reininga-Groen is niet doorgegaan. Het was teveel voor haar geworden. Ze is nu terug in de Renselheerdt en nog steeds erg moe. Niettemin kijkt ze naar eigen zeggen uit naar haar verjaardag volgende week. We wensen haar sterkte toe.

Mw. G. Scholte-Meijer is gevallen en naar het OZG gebracht waar ze een operatie onderging. Toen ik haar bezocht wachtte ze al op vervoer naar Old Wolde waar ze verder zal revalideren. Ze gaat naar afdeling Ceder. We wensen haar sterkte toe.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

18 maart
Mevr. H. Berghuis (1939)

19 maart
Mevr. G.F. Reininga-Groen (1926)

We wensen onze jarigen een goede dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

17 maart
Lezing Prof. DR Frits de Lange (Hoogleraar aan de Protestantse Theologlsche Universeit) over zijn boek: Heilige onrust, 15.30 uur Marktpleinkerk in Winschoten. Kosten € 5.- p.p. (inclusief koffie/thee).

19 maart
Beelden van Jezus, gespreksgroep senioren met lunch (blz.19), 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten.

20 maart
Leerhuis Filosofie. 20.00 uur in Ons Gebouw Winschoten.

21 maart
Wereldkeuken 17:30- 19:30 uur Ons Gebouw Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude, kosten € 10.- p.p. Deze keer gerechten uit de Ierse keuken.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.