College van Kerkrentmeesters – verbouw MPK

Geachte gemeenteleden,

Tijdens de afgelopen gemeenteavond hebben wij u de status meegedeeld van onze plannen voor de aanpassingen aan de Marktpleinkerk. Wij konden u toen tot onze grote spijt nog geen tekeningen laten zien van de ideeën die wij met onze “Klankbordgroep Marktpleinkerk” hadden besproken. Uit de reacties hebben wij begrepen dat dat, behalve voor ons, ook voor u als gemeente buitengewoon teleurstellend was.

Om in de loop van dit jaar met de werkzaamheden te kunnen beginnen, hadden wij ook de afspraken voor extern gebruik van de kerk stopgezet vanaf maart 2019. Het zal u na de teleurstelling van eind 2018 niet verbazen dat deze aanvangsdatum absoluut onhoudbaar is. Wij hebben op de gemeenteavond aangegeven de architect aan te sporen om met een meer realistisch plan te komen. Ook voor veel kerkelijke zaken moeten de agenda’s voor de tweede helft van dit jaar al klaar worden gemaakt. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters i.o.m. het Moderamen en de Kerkenraad het volgende moeten besluiten:

  • Het College stuurt aan op een start van de verbouwing voorjaar 2020
  • Het gebruik van de Marktpleinkerk is voor de rest van 2019 vrijgegeven

Alle leden van de “Klankbordgroep” en overige belanghebbenden zijn inmiddels van dit besluit op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,

Harry Kiewiet
(voorzitter)