Berichten week 10

Vanuit de pastorie

De zondag en dinsdag voorafgaand aan de veertigdagentijd stonden in het teken van voedsel. In de theologie krijgt dit steeds meer aandacht. Lange tijd werd een mens gekwalificeerd als een denkend wezen. Maar de homo sapiens sapiens, zoals we officieel heten, heeft niet alleen een brein maar ook een maag, die van minstens zo groot belang is. Denkend kunnen we op afstand blijven, maar als we onze maag vullen met wat we nodig hebben om te leven, dan moet het via onze mond. Voedsel blijft niet op afstand, maar gaat naar binnen. We proeven het (sapere waar sapiens van afgeleid is betekent letterlijk proeven) en wat van buiten komt wordt een deel van ons zelf. Een denkend mens kan zich nog verbeelden zelfstandig en onafhankelijk te zijn, maar wie voedsel ontvangt en geniet is van anderen afhankelijk. Het is goed om te bedenken hoeveel mensen er wel niet betrokken zijn om ons van ons dagelijks voedsel te voorzien.

 

Bijbels koken

Aandacht voor voedsel komt volop aanbod bij ‘bijbels culinair’ of ‘bijbels koken’ zoals we het in onze regio noemen. Afgelopen zondag was kookdominee Han Wilmink mijn gast in het Inspiratiecafé. Hij wilde niet alleen praten over eten, maar had ook een aantal Bijbelse hapjes meegenomen en vertelde enthousiast zijn verhaal. Mooi om deze collega te gast te hebben, die ons al jarenlang inspireert met zijn recepten. We hopen er nog een tijd mee door te gaan en begroeten graag nieuwe (en al bekende) gasten aan tafel! (15 maart is de volgende gelegenheid).

 

Pannenkoekendag

Ook op Pannenkoekendag staat voedsel centraal (ik schrijf dit op dinsdagmorgen en kijk uit naar de avond). Omdat de dag erna (Aswoensdag) de veertigdagentijd of vastentijd begint maken we op Pannenkoekendag de restjes luxe op (boter, eieren, suiker en spek). De opbrengst is voor de Voedselbank en we moeten vaststellen dat deze voorziening nog steeds heel erg nodig is. Met Pannenkoekendag proberen we op een laagdrempelige manier naar verbinding te zoeken als het om voedsel gaat. Iedereen is welkom en het is mooi dat op zo’n moment de Marktpleinkerk even de eetkamer van Winschoten wordt. Dat onze nieuwe burgermeester voor deze gelegenheid een aantal pannenkoeken komt bakken nemen we haar graag in dank af.

 

Vasten

Vasten was vroeger voor katholieken en niet voor Protestanten. Deze situatie is al een tijd aan het veranderen. Ook binnen de protestantse kerk krijgt vasten aandacht. Niet opgelegd maar als vrije keus. Het is een uitnodiging om kritisch te kijken naar ingesleten gewoonten en consumptiepatronen. Waar zou het minder kunnen en van welke dingen of gewoonten zie ik een tijdje af? Dat kan om voedsel gaan. Geen vlees eten bijvoorbeeld of minderen met de consumptie van alcoholische dranken. Het kan op andere gebieden. Telkens als we bijna vanzelf naar onze smartphone grijpen, het niet doen. Niet ieder moment kijken of er nog mailtjes, appjes of andere berichten komen. Meer tijd voor stilte en gebed. Het lezen van een veertigdagentijdkalender of een dagboek. Zo kunnen de veertig dagen voor Pasen een waardevolle tijd worden die ons en onze medemensen goed doet.

 

Onze zieken

Dhr. Lukas Kwant heeft afgelopen week een operatie ondergaan in het OZG te Scheemda. De operatie is goed verlopen en de kans is groot dat hij deze week weer thuiskomt. Niet meer op tijd voor onze pannenkoekendag, waar hij één van de vaste ‘kerkbakkers’ was. We hopen hem volgend jaar weer in actie te zien. Voor nu wensen we hem sterkte bij het verder herstel en alle goeds.

Mw. G.F. Reininga-Groen is opgenomen in het UMCG voor onderzoek en zal vermoedelijk nog geopereerd worden. Ze is erg moe en op haar leeftijd (ze hoopt deze maand 93 te worden) valt het haar extra zwaar. We wensen haar veel sterkte toe.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

10 maart
Dhr. W. H. Blokzijl (1934)

11 maart
Mevr. G. Kraaijema-Haan (1936)

12 maart
Mevr. A. Dolfing-Kiel (1929)

16 maart
Dhr. H.F. Keizer (1937)

We wensen onze jarigen een mooie dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

De agenda voor de maand maart vindt u elders op deze site. Hier licht ik er een drietal onderdelen uit.

9 maart (zaterdag)
Etty Hillesum. Lezing & Lunch in de Marktpleinkerk. De lezing wordt verzorgd door Marianne Kruijswijk, directeur van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt.
Kosten (inclusief lunch) € 10,- pp. Aanmelding via Ellen Smid (416106) of Ds. Bert L. van der Woude (422112, blvanderwoude@planet.nl).

13 maart
Stiltewandeling (blz. 34) 9:30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.

15 maart
Bijbels koken (blz. 5) 17:00 uur Ons Gebouw Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Jalink, kosten € 17.50 p.p. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.