Pastoraal team

Ouderlingen dienen de kerk voor een bepaalde tijd. Dat betekent dat ieder jaar de vraag weer komt. Wie treedt af? Wie blijft? Zoals u weet zijn een we klein team en als we nog kleiner worden heeft dat gevolgen voor de pastorale zorg. Voor komende seizoen kunnen we ieder geval melden, dat we van niemand afscheid hoeven nemen en dat we zelfs het vooruitzicht op versterking hebben. Dat is mooi. We zullen de komende tijd proberen wat zichtbaarder te worden, zodat u weet op wie u een beroep kunt doen.

We beginnen met een foto van het hele team en in de volgende kerkjournaals en op onze website ziet u nog meer.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.