Berichten week 7

Vanuit de pastorie

Als ik de kans krijg bezoek graag een kerkdienst tijdens mijn vakantie. Ik merk dat ik gehecht ben aan deze invulling van de zondag en geef mij met genoegen over aan wat er in een dienst gebeurt. Natuurlijk kijk ik ook met professionele belangstelling en zie de overeenkomsten en verschillen met onze eigen erediensten.

Afgelopen zondag was ik in Venetië. Daar bevinden zich 139 kerken, dus keuze genoeg. Met mijn zus bezocht ik de kerk van Johannes en Paulus. Een kruiskerk in Italiaans Gotische stijl. De bouw begon in 1333, maar de kerk werd pas voltooid in 1430 (onze Marktpleinkerk was toen al 150 jaar oud!). In de San Zanipolo, zoals de Venetianen de kerk noemen ligt een aantal van hun doges begraven en is er een prachtig kunstwerk van Giovanni Bellini te bewonderen

De dienst die we bijwoonden was zeer kindvriendelijk. Het grote orgel werd niet bespeeld maar de liederen werden begeleid op gitaar. Van de ruim honderd kerkgangers waren er zeker dertig kinderen, aan wie verschillende taken werden toebedeeld. Tijdens de vredesgroet zwermden ze de kerk door om links en rechts

volwassenen een groet te brengen. Een aantal van hen had nog geen eerste communie gedaan. Deze kinderen kregen geen hostie maar wel een zegen.

De lezing uit Lucas was dezelfde als die van ons rooster en in de preek werd deze kort uitgelegd met als leidend thema de woorden van Petrus: “Maar op uw woord werp ik de netten uit”. Een aanmoediging om mee te doen en ‘vissers van mensen’ te worden. Blijkbaar zit men ook hier te springen om vrijwilligers die het kerkenwerk gaande houden. Een zorg en uitdaging tegelijk. Daarmee was ik alweer half in Winschoten en pak deze week met plezier het werk weer op.

Hartelijke groeten,

Ds. Bert L. van der Woude

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

17 februari
Mevr. B. Klopman-van Schie (1927) Blijhamsterweg 79, 9673 XA Winschoten

19 februari
Mevr. H.E. Dijkema-Heemskerk (1933), Blijhamsterstraat 44 b, 9671 AX Winschoten

Mevr. J.W. Bos-Smith (1934) Abel Tasmanstraat 104, 9675 BH Winschoten

We wensen onze jarigen een fijne dag toe.

 

Bezinning & Cultuur

De agenda voor de komende weken vindt u elders op deze website.
Hier licht ik er een tweetal onderdelen uit.

 

15 februari
Bijbels koken 17: 00 uur in De Ontmoeting in Scheemda, opgave: ds. Bert L. van der Woude/ Edith Kuipers, kosten € 17.50 p.p. Er zijn genoeg deelnemers om het door te laten gaan, maar een paar extra aanmeldingen zijn welkom! Het zou mooi zijn als we in Scheemda goed van start gaan met Bijbels koken.

16 februari
Spelen met God (blz.38), een middag gamen met Frank Bosman, cultuurtheoloog en gamer.
14.00-18.00 uur in Ons Gebouw Winschoten, opgave: Harald en Mirjam Rotgers. Als u jongeren kent die geïnteresseerd zijn in gamen, maak hen op deze middag attent.
Het wordt een gezellige middag en er is nog wat op te steken!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.