Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds Oldambt

Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds – Oldambt werkt samen met zoveel mogelijk geloofsgemeenschappen om de medemens in Oldambt te helpen. Samen sta je sterker, je hebt meer kennis zodat je beter kunt helpen.
Als je samen hetzelfde doel hebt mag en kun je elkaar niet voorbijlopen.
Vanuit deze gedachte is het ISF- Oldambt ontstaan.

Het doel van het ISF-Oldambt is het bieden van niet structurele noodhulp aan inwoners van Oldambt die niet (meer) voldoende geholpen kunnen worden door andere instanties of hierin geen weg kunnen vinden.

Het ISF-Oldambt heeft in haar doelstelling staan dat ze mensen, uit de burgerlijke gemeente Oldambt, in nood/armoede wil helpen, ondersteunen, bijstaan, zoals ook diaconieën/caritas instellingen dat willen.

Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Oldambt de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving kan versterken.

Voor meer informatie zie onze website www.isf-oldambt.nl

 

Wie kan zich bij het ISFO melden?

  • Mensen die wonen in de burgerlijke gemeente Oldambt.
  • Diaconale medewerkers die informatie, raad of advies nodig hebben

 

Bij welke zaken kan het ISFO zoal hulp bieden?

  • (dreigende) huisuitzetting,
  • (dreigende) energieafsluiting,
  • dakloosheid,
  • identiteitspapieren, die verloren zijn gegaan
  • geldnood door persoonlijke (familie) omstandigheden,
  • het niet tijdig ontvangen van gelden van uitkeringsinstanties,
  • het ontbreken van leefgeld voor de eerste levensbehoeftes (eten, drinken, kleding en onderdak),

Mensen die zich aanmelden moeten wel aantonen dat alle bestaande mogelijkheden binnen de burgerlijke gemeente Oldambt benut zijn!

Graag zouden wij als ISF-Oldambt uw hulp aanvraag ontvangen via onze website of via ons telefoonnummer 06-39 25 48 79 zodat het contact gelegd kan worden voor een vervolggesprek.

Met vriendelijke groet,
ISF-Oldambt
Meeuwes Luten