Dienst van de streekgemeente

Zondag 3 februari is er een dienst van de streekgemeente Oost-Groningen in de Vennekerk in Winschoten en die begint om 9:30 uur. Ds. Bert van der Woude en ds. Richard Offringa gaan in deze dienst voor, de cantorij verleent haar medewerking en er is ook kindernevendienst.

Een vreugdevol onderdeel van de dienst is dat Ineke Dusseljee vanuit de PG Winschoten zal worden bevestigd als diaken van de streekgemeente.

In deze dienst vieren we ook de Maaltijd van de Heer. De taakgroep Liturgie van de streekgemeente heeft zich de afgelopen tijd gebogen over hoe we als streekgemeente vorm en inhoud kunnen geven aan de viering van het Avondmaal en dat gedeelte van deze dienst is volgens de door hen opgestelde orde van dienst.

De collectes in de dienst zijn voor:

 

1e collecte – Kerk in Actie: Werelddiaconaat

Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh
Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden. Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven!

2e collecte – streekgemeente

 

3e collecte – SchuldHulpMaatje Oldambt

Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecte-opbrengst van vandaag is bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.

We hopen op een feestelijke en inspirerende viering en de streekkerkenraad nodigt alle gemeenteleden van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!