Reactie op de Nashville-verklaring

Nashville-verklaring

Begin dit jaar zorgde de Nashville-verklaring voor commotie in kerkelijk Nederland en vraagt om een reactie. In deze verklaring (de tekst is makkelijk te vinden op internet) worden homoseksuele gerichtheid en transgenderisme veroordeeld als indruisend tegen Gods heilige bedoelingen. Dat komt hard aan voor de betrokkenen, maar ook voor de gemeenschappen waarvan zij deel uitmaken. In onze PG Winschoten hebben we jaren geleden intensieve gesprekken gevoerd over vormen van seksualiteit en levensverbintenissen. Wij hebben met elkaar besloten dat het in onze geloofsgemeenschap mogelijk is voor mensen van gelijk geslacht om te trouwen en een zegen over hun huwelijk te vragen.

 

Geen verschil in zegen

De afgelopen tijd is het woord inzegenen weer opgedoken. Ik ben niet blij met dat woord. Het lijkt een overtreffende trap van zegenen en schept daardoor verwarring. De bijbel kent het woord inzegenen niet, noch het bijbehorende ritueel. Dat de relatie tussen mensen van het zelfde geslacht wel gezegend mag worden maar niet ingezegend is een spel met woorden dat betekenis ontbeert en door het onderscheid discrimineert. Daar moeten we niet aan mee doen en ik zou het gebruik van het woord ‘inzegenen’ daarom willen ontraden. Zegen komt van God en is bedoeld voor mensen, zonder onderscheid. Laten we er zuinig op zijn en er zorgvuldig mee omgaan.

 

Bijbelvisie zonder liefde

Als leden van het moderamen van de kerkenraad van onze gemeente zijn we niet blij met wat we in de Nashville-verklaring lezen en nemen er afstand van. In pastoraal opzicht schiet dit geschrift ernstig tekort en de bijbelvisie die aan de verklaring ten grondslag ligt delen we niet. Er worden vormen van seksualiteit veroordeeld om God te eren, maar het resultaat is dat er mensen veroordeeld worden, die hun seksuele geaardheid aanvaard hebben en daarmee omgaan op een menselijke en liefdevolle manier. Ik denk hier aan de mooie formulering van wijlen pater van Kilsdonk die de homoseksuele geaardheid benoemde als een vrolijke variant van de Schepper. In de Nashville verklaring ontbreekt het woord geaardheid en wordt het uitkomen voor een andere dan heteroseksuele gerichtheid veroordeeld. Hoe kunnen mensen zo zeker zijn van wat God wil en daarmee hun medemensen pijn doen? Het sterkt ons eens te meer in het voornemen om hier in Winschoten en binnen onze streekgemeente te werken aan een open geloofsgemeenschap, waar ieder welkom is en iets moois mag beleven in de onderlinge ontmoeting, die, daar ben ik van overtuigd, de eer van God dient en ruimte schept om in vele varianten mens te zijn.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *