Liturgie 27 januari 2019

Liturgie voor de dienst op de derde zondag na Epifanie

Zondag 27 januari 2019 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk te Winschoten

Voorgangers: Prof. Dr. Peter Barthel en Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Corrie Troost
Lector: Chris de Vries
Organist: Wim Westerman

Illustratie voorkant:
Myriaden sterren en sterrenstelsels,
Duizenden planeten, ver en dichtbij,
Om stil van te worden.
(Uit psalm 8 in een bewerking van Peter Barthel) 

Orgelspel  Psalm 8 (variaties) Adriaan Engels (1906-2003)

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: Amen

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Lied 276, Zomaar een dank boven wat hoofden

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied   Lied 305, Alle eer en alle glorie

Gebed
Voorganger:             De Heer zal bij u zijn
Allen:                        De Heer zal u bewaren

Eerste schriftlezing   Psalm 8

Zingen   Lied (Psalm) 8 in wisselzang: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a. 

Evangelielezing: Lucas 4 : 14-21

Zingen    Lied 534, Hij die de blinden weer deed zien

Overdenking            

Orgelspel
“aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren, die Gij bereidt hebt…..”

Impressie 4 over psalm 8     Christiaan Ingelse (1948)

(Toelichting: lange noten staan voor oneindigheid, grootsheid van het heelal, de korte noten zijn de sterren)                                               

Zingen   Lied 791

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader            

Collecte:       1. Diaconie, 2. Kerk

Orgelspel tijdens de collecte   Improvisatie over “Wonen overal nergens thuis” gezang 419

Slotlied   Lied 419

Zegen

Orgelspel   Concerto del Signor Vivaldi  J. Wahlter
Deel 1 Allegro

 

Een bewerking van psalm 8

God onze God,
Wat een wonderen zijn er om ons heen.
Myriaden sterren en sterrenstelsels,
Duizenden planeten, ver en dichtbij,
Om stil van te worden.

Planeet aarde met wonderbaarlijke natuur,
Met mooie en lieve mensen, groot en klein,
In alle werelddelen.

Die wereld van verwondering,
Die mogen mensen ontdekken en die mogen ze hun thuis noemen,
Het is hun akker, hun speelplaats, hun tuin.

Als wijze rentmeesters en met zorg voor alles,
Mogen zij met elkaar de wereld bewonen en bewerken,
En voor hun kinderen bewaren.

God onze God, bezielende Geest,
Wat een wonder is dat alles.

Peter Barthel

 

De uitgangscollecte is bestemd voor onze partnergemeente te Nicolesti in Roemenië.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken. De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

  

Komende diensten

Zondag 3 februari is er een regiodienst in de Vennekerk.
In deze dienst vieren we de maaltijd van de Heer en wordt Ineke Dusseljee bevestigd als diaken van de de streekgemeente.
Aanvang: 9.30 uur. Voorgangers: Ds. Richard Offringa en ds. Bert L. van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *