Berichten week 4

Pastorie Schönfeldsingel

Over de dienst in de Sint-Vitus kerk afgelopen zondag hoorde ik goede berichten. Ik was er graag bij geweest, maar had dienst in de Ontmoeting in Scheemda. Ook een mooie belevenis. Zo vaak komt het niet voor dat we een (kinder)champagnekurk laten knallen in de kerk. Maar wijn hoort bij deze Kanazondag en het is niet voor niets dat dit het eerste teken van Jezus is in het evangelie van Johannes. Het tekent de missie van Jezus dat hij in vertrouwen op God verdriet in vreugde hoopt te veranderen. Een missie die zonder medemensen niet lukt. ‘s Avonds keerde dit thema terug in de Evensong. Geen wijn, maar wel zang die het hart beroerde. Prachtig en langzamerhand verovert deze liturgische traditie uit Engeland een plaats in onze vieringen. Mooi.

 

Preek van de leek

Komende zondag beleven we in Winschoten de premiere van de preek van de leek. Vorig jaar te gast in het inspiratiecafé en nu verzorgt hij de preek komenden zondag: Prof. Dr. Peter Barthel, hoogleraar sterrenkunde aan de RUG. Hij is de auteur van het boekje “Professor bestaat God?”, waarover we een jaar lang in gesprek zijn geweest met onze senioren gespreksgroep. Voor zijn preek kiest Prof. Barthel Psalm 8 als uitgangspunt.
Ik sta hem terzijde als liturg en kijk naar deze viering uit.

 

Taizé-viering in de Marktpleinkerk

‘s Avonds gaan de deuren van de Marktpleinkerk opnieuw open en dit keer voor een Taizé-viering. Net als de evensong staat gebed centraal in een Taizé-viering. De liederen en teksten in verschillende talen leiden naar het centrale moment van de viering, de stilte. Samen stil zijn voelt heel anders dan wanneer je alleen bent. Ook zonder woorden is de verbondenheid te merken en die blijft aanwezig als er gelegenheid is om voor iemand een kaarsje aan te steken. Bidden als lichtdragen. Van harte welkom.

 

Onze zieken

Vorige week donderdag waren er toch nog een paar mensen naar Ons Gebouw gekomen  om onder leiding van Matthieu ter Horst naar muziek te luisteren. Matthieu was echter niet in staat om deze avond te verzorgen. Eind vorig jaar kreeg hij te kampen met een ernstige bacterie infectie. Gelukkig is hij er goed doorheen gekomen na enkele dagen op de IC. Hij is herstellende, maar nog heel moe en dat zal nog een tijd duren.
We wensen hem samen met zijn vrouw Hilly veel sterkte toe. Een kaartje zullen ze zeker op prijs stellen en we hopen dat op termijn Matthieu zijn muziekprogramma kan voortzetten.

 

Jarigen van 80 jaar en ouder in de komende week

Geen jarigen te melden dit keer.

 

Bezinning & Cultuur

De agenda voor de maand februari  vindt u aan het begin van de berichten van de classis Oost-Groningen. Hier licht ik er een paar evenementen uit:

3 februari
Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé om 15. 00 uur in Hotel Victoria Marktplein Winschoten.
Ds. Bert L. van der Woude interviewt  dhr. Rijk Luijendijk, gepensioneerd chirurg van het st. Lucasziekenhuis in Winschoten en daarna werkzaam bij Artsen zonder Grenzen in conflictgebieden.

12 en 27 februari
Meditatief moment Bellingwolde (blz.34),  19:30 uur. Info & aanmelding Ali Kaput

13 februari
Meditatief dansen o.l.v. Ulrike Neumann, 10.00 uur in de Ontmoeting in Scheemda.
Kosten: € 10,- pp. Een keertje proberen kost niets.

13 februari
Stiltewandeling om 9.30 uur in de Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.

15 februari
Bijbels koken, 17.00 uur in De Ontmoeting in Scheemda, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Edith Kuipers,  kosten € 17.50 p.p. Er zijn genoeg deelnemers om het door te laten gaan, maar een paar extra aanmeldingen zijn welkom! Het zou mooi zijn als we in Scheemda goed van start gaan met Bijbels koken.

16 februari
Spelen met God (blz.38), een middag gamen met Frank Bosman, cultuurtheoloog en gamer.
14.00-18.00 uur in Ons Gebouw Winschoten, opgave: Harald en Mirjam Rotgers. Als u jongeren kent die geïnteresseerd zijn in gamen, maak hen op deze middag attent. Het wordt een gezellige middag en er is nog wat op te steken!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.