Liturgie 16 december 2018

Liturgie voor de dienst op de 3e zondag van Advent, Gaudete

Zondag 16 december 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector en organist: Koos Akkerman
Leiding Kindernevendienst: Janny Geertsema

 

Orgelspel                                 

Woord van Welkom 

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                           A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Psalm 85: 1, 3 en 4

Aansteken van de 3e Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  Lied 301h

Adventsproject ‘Geloof met me mee!’

Projectlied 

1 Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

3e advent:  Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied:
De Heer maakt een einde aan je verdriet.

7 Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

(Kinderen gaan naar de nevendienst)

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN
V: …………………………………….

1e Lezing    Sefanja 3: 14-20

Zingen  Lied 550

Evangelielezing    Lucas 3: 7-18

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen

Overdenking                

Orgelspel            

Zingen    Lied 894

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied     Lied 452

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Hospice St. Maarten.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 23 december is de 4e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Maandag 24 december is de Kerstnachtdienst om 22.00 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

Dinsdag 25 december is de Kerstdienst om 9.30 uur in de Vennekerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude. CMV de Harmonie werkt mee aan deze dienst.

 

Bezinning & Cultuur

16 december (vanmiddag) Adventswandeling in Balloo
Vertrek 13.00 uur vanaf parkeerplaats station in Winschoten. Afstand wandeling 7,5 km.Aanmelden bij Joost Blok of Ellen Smid ellensmid@hotmail.com

18 december, Beelden van Jezus
Gespreksgroep senioren (met lunch) 12.30 uur Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert. L. van der Woude.

19 december, Leerhuis Filosofie
20.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten. Info & aanmelding ds. Bert. L. van der Woude.

20 december
Gespreksgroep over het boek ‘Heilige Onrust’ van Frits de Lange o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude. 10.00 uur in Ons Gebouw

20 december, Wereldkeuken
17.30- 19.30 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude of via de lijsten in de Marktpleinkerk. Kosten € 10.- p.p. Dit keer gerechten uit Israël en Palestina.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.