Vader, dochter, heilige geest

Frank en Lisanne Bosman, Vader, dochter, heilige geest, Berne Media, Abdij van Berne 2018, 141 blz.

Voor het jaarthema ‘Een goed gesprek’ worden we op onze wenken bediend door cultuurtheoloog Frank Bosman en zijn 17-jarige dochter Lisanne, die geloofsgesprekken voerden en daarvan in een handzaam boekje verslag doen.

Er zit vaart in de gesprekken en de toon is luchtig. Plaagstootjes tussen vader en dochter horen erbij en leveren een aantal grappige stukjes op. Daarnaast is er veel ruimte voor diepgang want het leven is niet alleen maar leuk, integendeel. Ouderen hebben meer te maken met ziekte en dood dan jongeren, maar als een vriendin van Lisanne kanker krijgt roept dat veel vragen op, die iedere gelovige (jong en oud) zal herkennen.

Als theoloog weet vader Frank veel, maar het boeiende van dit boekje is dat (Gods)kennis telkens wordt getoetst aan het leven zelf. Daarbij is niets vanzelfsprekend al kun je wel merken dat vader en dochter betrokken zijn bij kerk en geloof. In hun gesprekken vertrekken ze niet vanuit het niets, maar laten veel ruimte voor vragen en eigen keuzes. Die open houding wordt zichtbaar in de titels van de hoofdstukken, die af en toe ronduit provocerend zijn, al is het met een knipoog. Dat begint al met hoofdstuk 1: ‘Waarom je niet in God hoeft te geloven’. Dat maakt nieuwsgierig en zet de toon van het hele boekje. Geloven is geen verplichting, maar een geschenk of traktatie zoals vader Frank het benoemt. Juist die eigenzinnige woordkeuze geeft verrassende perspectieven en zet aan tot denken en hopelijk tot geloven. Want wat je zelf mooi en de moeite waard vindt gun je ook een ander. Bij hoofdstuk 7 zal een aantal lezers de wenkbrauwen fronsen: ‘Waarom kerkmensen zulke eikels zijn’. Ik zal het antwoord hier niet verklappen en enkel duidelijk maken waar het om gaat. Christenen vallen niet altijd op omdat het zulke aardige mensen zijn. Dat is toch vreemd. De apostel Paulus doet immers een oproep om de vriendelijkheid van gelovigen bij iedereen bekend te laten zijn. Waarom slagen die daar zo slecht in? Dit hoofdstuk veroordeelt niemand, maar legt de vinger wel op een zere plek. Alle reden om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Naast grappige en provocerende vragen komt er tijdens de gesprekken genoeg voorbij om de verschillende facetten van het leven recht te doen. Om een indruk te krijgen een paar regels uit het hoofdstuk ‘Waarom oma heilig is’.

Vader: De kerk erkent wel van sommige gelovigen dat ze inderdaad heilig geleefd hebben…
Dochter: Maar waarom erkent de kerk oma dan niet?
Vader: Omdat daar een heel proces voor nodig is… Kost jaren en jaren… Maar jouw oma heeft die erkenning toch niet nodig. Voor jou is ze dat al lang.
Dochter: Ja, dat is waar, ik zoek vaak nog steun bij haar Vaak als ik een moeilijke beslissing moet nemen of wanneer ik niet weet wat het verstandigste is om te doen, vraag ik me altijd af wat oma zou hebben gedaan. Vaak als ik dan over zoiets aan het nadenken ben, hoor ik haar stem in mijn hoofd en geeft ze me advies.

Een mooie aanleiding voor een gesprek en dat geldt voor het hele boekje. Over heiligen gesproken: misschien een tip voor een cadeau van de Sint. Het kan zeker helpen om de familiebijeenkomsten in deze decembermaand extra inhoud te geven.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *