Liturgie 2 december 2018

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag van Advent, Ad te Levavi

Zondag 2 december 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Chris de Vries
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Koos Akkerman

Orgelspel                                        

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied   Lied (Psalm) 25: 1 en 2

Aansteken van de eerste Adventskaars

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie  Lied 301h

Adventsproject kindernevendienst   Geloof met me mee!

Projectlied   Geloof met met mee (zie bijgevoegd blad)

1. Geloof met me mee, dan wordt het Advent,
want God maakt aan ons zijn vrede bekend.

1e advent:
Geloof dat de hemel open kan gaan.
God blijft niet ver weg. Hij spreekt mensen aan.

7. Zo gaan wij op weg, op weg naar het licht.
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht.

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Eerste lezing    Openbaring 1: 9-11, 8: 1-4

Zingen    Lied 726: 1, 2 en 6

Evangelielezing    Lucas 21: 25-31

Zingen    Lied 339a

Overdenking                                  

Orgelspel

Zingen    Lied 439: 1, 2 en 3   (Kinderen komen terug in de kerk)

Dankzegging en voorbeden en stil gebed, OnzeVader

Collectes   1 Diaconie, 2. Kerk

Slotlied   Lied 433                                                    

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor ‘t Schienvat/Neon

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Vanavond is er om 19.00 uur een Taizé-viering in de Marktpleinkerk

Zondag 9 december is de 2e Adventsdienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds.Bert L. van der Woude

 

Bezinning & Cultuur

2 december
Zin in Oldambt,  Inspiratiecafé, 15:00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten Ds. Bert L. van der Woude interviewt  dhr. René Paas, commissaris van de koning in Groningen. Toegang gratis. Consumpties voor eigen rekening.

12 december
Stiltewandeling, voorafgegaan door korte viering om 9.30 uur in de Stefanuskerk, Finsterwolde, info & aanmelding pastor Tineke Huizing. Ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.

20 december
Wereldkeuken van 17.30-19.00 in uur Ons Gebouw Winschoten, reservering: ds. Bert L. van der Woude of via de lijsten in de kerk,  kosten € 10.- p.p. Deze keer gerechten uit Israël en de Palestijnse gebieden.

28 december
TOP 2000 –dienst, 19.00 uur Vennekerk Winschoten
Verzoeknummers indienen mag! Mail ze – als het kan met motivatie – naar Tineke Huizing of ds. Bert van der Woude.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *