Nieuws vanuit de streekdiaconie

Voor de zomervakantie heeft iedereen in de kerkbladen kunnen lezen dat er een informatieavond was gepland over het project Schuldhulpmaatje. Ook konden mensen zich aanmelden om maatje te worden. De voorlichtingsavond is goed bezocht en 15 personen hebben zich aangemeld om de training te gaan volgen om maatje te worden. In de training gaat het om hoe je zelf omgaat met geld, wat jij als maatje kunt doen voor de persoon waar jij aan gekoppeld wordt en welke instanties er in Nederland zijn op het gebied van schuldhulpverlening. De trainingsdagen hebben in september plaatsgevonden.

De streekdiaconie zou graag meer activiteiten ontwikkelen, maar we merken dat dit moeizaam gaat. Dit heeft te maken met het feit dat er in Meeden, Midwolda, Nieuwolda-Oostwold en Reiderland maar één diaken is en ook in Scheemda en Winschoten is de bezetting niet optimaal. Het lukt ons hierdoor niet om zaken van de grond te krijgen, we zijn allemaal druk met het regelen van de diaconale taken in onze eigen gemeente.

Oproep nieuwe leden

Omdat we toch eigenlijk meer gezamenlijk zouden willen gaan doen, zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij zouden willen ondersteunen. Dit kan door ambtsdrager te worden (met een speciale opdracht voor de streekdiaconie), maar ook diaconale medewerkers zijn van harte welkom! We hopen dat er mensen zijn die ons willen komen versterken, zodat ook dit werkveld binnen de streekgemeente wat meer uit de verf kan komen!

Meer informatie kan ingewonnen worden bij de streekdiakenen of bij de leden van de streekkerkenraad.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *