Oogstdienst verplaatst naar 18 november

Wij ploegen en wij zaaien
bewerken trouw het land
doch of wij zullen maaien
dat staat in ’s Heren hand
Hij heeft het al geschapen,
‘t is door zijn hand gegaan.
Hij doet, terwijl wij slapen
Ontkiemen ‘t dorre graan
Elke goede gave daalt van de hemel neer
De dank komt toe aan God de Heer
Geeft Hem alleen de eer!

De oogstdienst zou op 11 november worden gehouden. Omdat de Marktpleinkerk op 10 november de hele dag niet beschikbaar is wordt de oogstdienst verplaatst naar 18 november.

Een team van vrijwilligers houdt zich de zaterdag ervoor weer bezig met het maken van een groot aantal fruitbakjes welke na de dienst door gemeenteleden aan onze 85-plussers en langdurig zieken worden aangeboden.

We zullen er weer een feestelijke opstelling van maken.

Namens de werkgroep,

Bert Hidding