Verslag van de eerste cursus voor SchuldHulpMaatjes

Voor de zomervakantie werden vrijwilligers gezocht die tot SchuldHulpMaatje zouden worden opgeleid. Van deze cursus leest u hier een kort verslag.

 

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland

In 2009 is een landelijke SchuldHulpMaatjes Projectalliantie ontstaan vanuit samenwerking tussen kerken en christelijke organisaties, gesteund door de politiek. Diverse kerkelijke diaconale, christelijke organisaties én professionele christelijke (schuldhulp) organisaties hebben toen de handen ineengeslagen om mensen te helpen hun financiële vrijheid te hervinden.

De visie is dat mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door Maatjes de weg gewezen kan worden naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid.

Om deze visie vorm te kunnen geven worden de Maatjes opgeleid en continu bijgeschoold. In het voorjaar is gestart met een afdeling in Oldambt (Stichting Mit Elkoar Oldambt) en hebben de eerste vijftien vrijwilligers zich gemeld. Zowel voor het bestuur als voor de vrijwilligers brak een spannende tijd aan. De organisatie in Oldambt is nieuw en heeft, ondanks zeer professionele ondersteuning vanuit de landelijke organisatie, nog veel te leren. Maar niet voor niks is de slogan van SchuldHulpMaatje: “Samen lukt ‘t”.

 

Aanmelding voor SchuldHulpMaatje

De mensen die zich aan hebben gemeld als vrijwilliger hebben een persoonlijk gesprek gehad met de coördinator. Na dit gesprek hebben ze via de computer een pre-learning uitgevoerd. Op die manier leerde men SchuldHulpMaatje en het werkveld kennen. Ieder hoofdstuk werd afgesloten met een aantal vragen. Als de vrijwilliger na het gesprek met de coördinator en de pre-learning definitief besloot dat hij of zij Maatje wilde worden volgde de cursus die op drie zaterdagen gehouden werd. Als Maatje verbind je je voor tenminste drie jaar aan SchuldHulpMaatje.

 

De opleiding tot SchuldHulpMaatje

De cursus die werd gehouden in september behandelde drie onderwerpen: persoonlijkheid, portemonnee en praktijk. Aan de hand van een cursusboek, werkboek, presentaties en rollenspellen werden de onderwerpen uitgediept. Iedere cursusdag werd door een professional geleid. Vooral de rollenspellen leidden tot veel inzicht in het werk als Maatje.

Bij het onderwerp ‘persoonlijkheid’ werd gekeken naar jezelf: wie ben ik en hoe ga ik met financiën om? Wat voor karakter heb ik? Weet ik precies waar mijn geld naartoe gaat en speel ik op safe, of leef ik bij de dag? Wat zegt die kennis over de hulpvrager(s) die ik straks ga begeleiden? De kans is groot dat zij anders met financiën omgaan. Hoe ga je daar dan mee om?

Het onderwerp ‘portemonnee’ op de tweede dag behandelde de praktijk van het omgaan met geld en (dreigende) schulden. Vragen als ‘Hoe krijg je overzicht?’, ‘Op wat voor manieren kun je aflossingsplannen maken?’ en ‘Hoe kun je voorkomen dat je in de schulden raakt?’ werden veelvuldig in opdrachten en rollenspellen behandeld.

Op de derde dag werd de ‘praktijk’ behandeld. Hoe loopt een schuldhulpverleningstraject? Welke verschillen zijn er tussen schuldeisers? Wat is mijn positie als Maatje? Hoe werk ik samen met professionals?

Een belangrijk punt dat telkens terugkwam was: blijf op je handen zitten. Dat betekent zoveel als: je gaat niet het werk van de hulpvrager overnemen. Je begeleidt de hulpvrager en helpt hem of haar bij het verwerven van inzichten. De hulpvrager zal zelf actief moeten zijn. Je staat naast hem, ondersteunt, coacht en helpt met je kennis. Maar je neemt het niet over. Het doel is dat de hulpvrager hierdoor uiteindelijk zelfstandig wordt en je hulp niet meer nodig heeft.

 

Certificering

Nu de vrijwilligers de drie cursusdagen hebben bijgewoond (wat werd vastgelegd) en een Verklaring Omtrent Gedrag hebben ingeleverd, volgt binnenkort de uitreiking van het certificaat plus een identiteitspasje. Vanaf dat moment kunnen de nieuwbakken Maatjes aan hun taak beginnen. Daarna zullen ze driemaandelijks bijeenkomen om van elkaar te leren, volgt ieder jaar een herhalingscursus en hebben ze toegang tot een immens grote online bibliotheek met naslagwerk.

Lees meer op: www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/oldambt/

 

Foto’s: Harald Rotgers