Liturgie 14 oktober 2018

Liturgie voor de 4e zondag van de Herfst

Zondag van het Werelddiakonaat, 14 oktober 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. I.J. de Boer
Ouderling van dienst: Els Hessels
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Jan Muller

Orgelspel                                                    

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                           (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Psalm 130, alle verzen

Kyrie en Gloria
V.: ….bidden wij allen samen
A:  Lied  299e
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing    Deuteronomium 15: 1 t/m 11

 Zingen         Lied 1008, alle verzen

Evangelielezing: Marcus 10

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen        Lied 992, alle verzen

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte       1e Diaconie   2e Kerk

Slotlied        Lied 718, alle verzen

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Roosevelthuis.

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende dienst

Zondag 21 oktober is de dienst in de Marktpleinkerk. Aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. L. de Ruiter, Drachten.

 

Bezinning & Cultuur

  • 17 oktober  Leerhuis Filosofie, 20.00 uur in Ons Gebouw.
  • 18 oktober  Informatieavond reis naar Ierland, 19.30 uur in Ons Gebouw.
  • 25 oktober  Wereldkeuken, 17.30-19.30 uur in Ons Gebouw, opgave: Bert L. van der Woude, kosten € 10,– p.p.
  • 10 november  Dagtocht naar Osnabrück. Bij genoeg aanmeldingen gaan we met de bus. Info en aanmelding: Ellen Smid/ds. Bert L. van der Woude.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *