Ethiopië op zoek naar veiligheid, deel 12

Een project van Kerk in Actie waar we als diaconie namens de gemeente aan deelnemen, en ons als Kerk in Actie drie jaar graag voor willen inzetten.

De diaconie heeft besloten om aan dit project deel te nemen, waarbij elk jaar, drie jaar lang € 1.000,- overgemaakt wordt aan Kerk in Actie voor Ethiopië, op zoek naar veiligheid, omdat hier geprobeerd wordt om voor de toekomst preventief beter op de droge periodes te zijn voorbereid en wordt begeleid door Kerk in Actie.

In het Kerkjournaal van februari hebben we al aangegeven dat we graag twee diensten in dit jaar willen voorbereiden.

De eerste zondag voor Ethiopië hebben we gehouden op 1 juli en de tweede zondag zullen we houden op 18 november in de Marktpleinkerk. Noteert u de zondag van 18 november alvast in uw agenda.

De onderwerpen die reeds aan de orde zijn geweest in de vorige Kerkjournaals en op de website zijn basisgegevens, geschiedenis, geografie, bestuurlijke indeling, bevolking van Ethiopië. En over de Staatsinrichting. We hebben de reeks nu twee keer onderbroken, één keer voor actueel nieuws en één keer voor een verslag over de Ethiopiëdienst van 1 juli.
We willen de reeks nog een keer onderbreken met een kort verslag over de laatste ontwikkelingen in Ethiopië.

 

Actueel krantennieuws

De jonge Ethiopische premier Abiy Ahmed (41) heeft in de eerste 100 dagen van zijn regering een onwaarschijnlijke reeks hervormingen doorgevoerd.
Premier Abiy Ahmed geniet brede steun onder de bevolking. Hij is ook de eerste premier afkomstig van de Oromoʼs, de grootste etnische groep in het land. Samen met de Amharen vormen zij 60 procent van de bevolking in Ethiopië. Velen van hen voelen zich al decennialang gediscrimineerd door de machthebbers die vooral behoren tot de Tigrinya-groep (bijna 7% van de bevolking).

Sinds het aantreden van premier Abiy Ahmed, in april 2018, heeft hij de staat van beleg beëindigd, zijn er tienduizenden politieke gevangenen vrijgelaten en is de discussie gestart met naar het buitenland uitgeweken dissidenten, is het verbod op “dissidente” websites ingetrokken, zijn drie als terroristische organisaties veroordeelde oppositiegroepen gerehabiliteerd, wordt de Ethiopische economie geliberaliseerd en is al een grote schoonmaak gehouden in de hoogste rangen van de ambtenarij, de financiële sector, het leger en zelfs de staatspolitie en vrede gesloten met buurland Eritrea.

De hoop is dat premier Abiy Ahmed Eritrea tot rede en hervormingen kan bewegen. Elke maand ontvluchten nog steeds 5000 Eritreërs hun land, een deel daarvan zocht heil in Europa, ongeveer 12.000 van hen kwam naar Nederland. Duitsland huisvest 70.000 Eritreërs.
Ethiopië herbergt 170.000 Eritrese vluchtelingen. De vraag is wat er allemaal nog meer in beweging gaat komen. Problemen zijn er genoeg, bijvoorbeeld de mogelijke terugkeer van bijna een miljoen Ethiopische vluchtelingen.

Premier Abiy Ahmed heeft met zijn hervormingen ook veel kwaad bloed gezet onder degenen die hun privileges kwijtraken of zich daarvoor moeten verantwoorden. Miljoenen zullen van zijn beleid profiteren. Maar duizenden raken macht en geld kwijt. Met name het leger is een geduchte opponent.
Ook binnen zijn eigen partij is er weerstand. Er is al een aanslag gepleegd op een solidariteitsbijeenkomst waar twee mensen bij omkwamen. Als reactie gaf hij in een tv-toespraak: “Liefde wint altijd. Anderen doden is een nederlaag. Tegen mensen die verdeeldheid onder ons proberen te zaaien, wil ik zeggen: het is jullie niet gelukt.”

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *