Liturgie 7 oktober 2018

Liturgie voor de 3e zondag van de Herfst, Israëlzondag – Trouw tot in Eeuwigheid?

Zondag 7 oktober 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Ellen Smid
Lector: Janny van Lang
Leiding KND: Janny Geertsema
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 8a

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied: Lied 150a       

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Zingen   Lied 310

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 26-31, 2: 21-25

Zingen  Lied 788

Evangelielezing  Marcus 9: 30-37

Zingen  Lied 992

Overdenking                                                     

Orgelspel

Zingen  Lied 984 (in wisselzang: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a)

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied  Lied 1016

Zegen

Na de dienst

De uitgangscollecte is bestemd voor Kerk & Israël

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 14 oktober is de dienst voor het Werelddiaconaat om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Itse J. de Boer.

Bezinning & Cultuur

  • 7 oktober Zin in Oldambt, 15.00 uur Hotel Victoria Marktplein Winschoten. Ds. Bert L. van der Woude interviewt  Laura Broekhuizen, wethouder van de gemeente Oldambt. Toegang gratis.
  • 10 oktober Stiltewandeling 9.30 uur Stefanuskerk Finsterwolde, info & aanmelding:  pastor Tineke Huizing, maar ook welkom om mee te doen zonder aanmelding vooraf.
  • 12 oktober Bijbels koken 17:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: Bert L. van der Woude / Ellen Jalink, kosten € 17.50 p.p.
  • 17 oktober Leerhuis Filosofie. 20.00 uur  in Ons Gebouw Winschoten. I
  • 18 oktober Informatieavond reis naar Ierland. 19.30 uur  in Ons Gebouw Winschoten.
  • 25 oktober  Wereldkeuken,  17:30- 19.30 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude,  kosten € 10.- p.p.
  • 10 november Dagtocht naar Osnabrück. Ook hier druppelen de aanmeldingen binnen. Hoe eerder we weten of we genoeg deelnemers hebben om een bus te laten rijden, hoe liever!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *