Omruilen collectemunten

Van collectemunten naar collectebonnen

Sinds 1 september 2017 maakt de Protestantse Gemeente Winschoten deel uit van de Streekgemeente Oost Groningen. Binnen de Streekgemeente wordt gekeken naar zaken die we samen kunnen doen. Onderdeel daarvan is een aantal keren per jaar een gezamenlijke kerkdienst. In de verschillende gemeenten worden collectemunten of collectebonnen gebruikt.
Het Streekcollege van Kerkrentmeesters heeft besloten, met goedkeuring van de kerkenraden, in alle deelnemende gemeenten dezelfde collectebonnen te gaan gebruiken.

Om het gebruik van dezelfde bonnen in te voeren geeft het College van Kerkrentmeesters u de gelegenheid uw munten om te ruilen voor bonnen. Op de zondagen 7 en 14 oktober 2018, na afloop van de kerkdienst, zijn de heer H. Potze en het College in de kerk aanwezig om uw munten om te ruilen naar bonnen.

Mocht u op beide zondagen verhinderd zijn, dan u kunt contact opnemen met de heer Potze en een afspraak maken.

Ellen Smid-Pouwer, College van Kerkrentmeesters