Liturgie 23 september 2018

Liturgie voor de 1e zondag van de Herfst

Zondag 23 september 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Wim Westerman

 

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied  Lied (Psalm) 121

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied  Lied 305          

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Lezing uit het Oude Testament  Deuteronomium 13 : 2-6

Zingen  Lied 310

Evangelielezing  Marcus 9 : 30-37

Zingen 
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel

Zingen  Lied 838: 1 en 3

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied  Lied 1014

Zegen

Na de dienst

De uitgangscollecte is bestemd voor Stichting de Vrolijkheid.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten

Zondag 30 september  is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Goverts uit Dordrecht.

 

Bezinning & Cultuur

  • 23 september   Taizé-viering, Marktpleinkerk Winschoten om 19.00 uur.
  • 25 september   Gespreksgroep Senioren (met lunch), 12.30 uur in Ons Gebouw Winschoten, Herdenking/Feestelijke viering 300 jaar Kerk(gebouw) Nieuwolda om 19.30 uur
  • 26 september   Meditatieve Dans op de Morgen, 10.00 uur, Ons Gebouw, Winschoten
  • 28 september   Meditatieve dans, 19.30 uur Ons Gebouw, Winschoten
  • 12 oktober         Eerste avond Bijbels Koken in Ons Gebouw Winschoten. Aanvang: 17.00 uur. Aanmelding voor het nieuwe seizoen komen al op gang. Op 12 oktober is nog veel plek. Dus schroom niet. Meld u aan! Het zou jammer zijn als er voor de eerste avond te weinig mensen zijn.
  • 10 november    Dagtocht naar Osnabrück. Ook hier druppelen de aanmeldingen binnen. Hoe eerder we weten of we genoeg deelnemers hebben om een bus te laten rijden, hoe liever!

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *