Liturgie 1 juli 2018

Liturgie voor de 2e zondag van de Zomer

Zondag 1 juli 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Lenie de Vries
m.m.v. Evelien Vrolijk van Kerk in Actie
en leden van de cantorij o.l.v. Grebber Koster
Organist: Bouko Tiggelaar

Orgelspel                                           

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen Kyrie (Lied 301h)

Glorialied Lied 216

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

……………………………

Voortgang van het project  “Ethiopië, op zoek naar veiligheid”
Ondersteund door beelden laat Evelien Vrolijk ons nader kennismaken met de mensen om wie het gaat.

Zingen  Lied 872

Evangelielezing  Marcus 5: 1-21

Zingen
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel

Zingen  Lied 973  

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte  1. Diaconie  2. Kerk

Slotlied   Lied 423

Zegen

Na de dienst

De uitgangscollecte is bestemd het JOP (jongerenwerk van de PKN)

 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst bent u van harte welkom om in Ons Gebouw koffie of thee te drinken. Daarbij krijgt u heerlijk Ethiopisch gebak.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

De fotografie voor deze zondag is in handen van Nienke Kiewiet en beeld en geluid worden verzorgd door Harald Rotgers.

 

Komende diensten

Zondag 8 juli is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

 

Bezinning & Cultuur

7 juli Excursie naar Friesland (Winsum, Franeker, en evt. Workum)
Na het vertrek van ds. Jurjen Hilverda is het idee geboren om als regio bij elkaar te buurten. Na ontvangst met koffie in de kerk van ds. Hilverda in Winsum, rijden we door naar Franeker, voor een bezoek aan deze stad met het beroemde planetarium van Eise Eisinga. Na Franeker zetten we koers naar Workum.

Rond 19.00 uur zijn we weer in Winschoten. Kosten: ca. €40,- (inclusief, koffie, thee, lunch en entree planetarium).

Vertrek om 9.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten.

Info & Aanmelding: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106).

(Deze dag gaat door en er zijn voldoende deelnemers om een touringcar van Deiman te laten rijden!) Er is nog ruim plaats!

Voorbereiding nieuw seizoen (2018/2019)
In de maanden mei en juni starten de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Natuurlijk staan we open voor wensen en nieuwe ideeën. Bent u bij familie en/of vrienden iets tegengekomen wat we hier ook zouden kunnen organiseren, laat het ons weten.
Wij gaan er graag mee aan de slag.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *