Liturgie 24 juni 2018

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag van de zomer

Zondag 24 juni 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Janny van Lang
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Wim Westerman

Orgelspel                                       

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.  (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer                                AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 107: 1 en 4

KYRIEGEBED met gezongen kyrie (lied 301h) 

Glorialied: Lied 906: 2, 6 en 7

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………………….

1e lezing: Job 38: 1-38

Zingen:  Lied 942

Evangelielezing: Marcus 4: 35-41

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                 

Orgelspel

Zingen: Lied 352 in wisselzang, 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten:
1e diaconie
2e kerk

Slotlied: Lied 825 : 1, 4 en 5                                                    

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor onze Partnergemeente in Nicolesti, Roemenië

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten
Zondag 1 juli is de dienst om 9.30 uur in de Marktpleinkerk. Voorganger is ds. Bert L. van der Woude.

150 jaar Witte orgel
Op donderdagavond 28 juni wordt er om 20.00 uur een improvisatie-orgelconcert gegeven in de Marktpleinkerk. Door kampioen orgelimprovisatie Sietze de Vries.

 

Bezinning en Cultuur

26 juni, 12.30 uur
Gespreksgroep senioren met voorafgaande een gezamenlijk lunch in Ons Gebouw, Winschoten

27 juni
Slotavond filosofie (de draad van Penelope) Aanvang: 18.00 uur in Ons Gebouw met gezamenlijke maaltijd

7 juli
Excursie naar Friesland (Winsum, Franeker, Workum)
Na ontvangst met koffie in de kerk van ds. Jurjen Hilverda in Winsum, rijden we door naar Franeker, voor een bezoek aan deze stad met het beroemde planetarium van Eise Eisinga. Na Franeker zetten we koers naar Workum en/of Makkum. Rond 19.00 uur zijn we weer in Winschoten. Bij voldoende aanmeldingen reizen we per luxe Touringcar van Deiman Tours. Kosten: ca. €40,- (inclusief, koffie, thee, lunch en entree planetarium). Vertrek om 9.30 vanaf Ons Gebouw in Winschoten.
Info & Aanmelding: ds. Bert L van der Woude (422112) of Ellen Smid (416106).

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *