Liturgie 10 juni 2018

Liturgie voor zondag 10 juni 2018

Op de 2e zondag na Trinitatis om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Jurjen Hilverda
Ouderling van dienst: Henny Muller
Lector: Ina Kruizinga
Organist: Jan Muller

 

~ VOORBEREIDING ~

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
A: AMEN                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
A: AMEN

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen: Psalm 8a:1, 2, 3, 4v, 5m, 6: ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’

Kyrie en Gloria         

Zingen: Lied 299e: I vrouwen, II mannen, I + II allen

 

~ DIENST  VAN  HET  WOORD ~

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing: 2 Korintiërs 4, 13-18    

Zingen: Lied 882: ‘Allerhoogste God, heilig en glorierijk’

Evangelielezing:  Marcus 3, 20-35

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon,
o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking          

Orgelspel                           

Zingen:  lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’!

 

~ GEBEDEN  EN  GAVEN ~

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven  

Zingen: Lied 418 ‘God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven’

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor het Werelddiaconaat

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.

 

Komende diensten

Zondag 17 juni is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. L. de Ruiter, Drachten.

 

Bezinning & Cultuur

Woensdag 20 juni 10.00 uur Ons Gebouw: Gespreksgroep; ‘De weg van het Licht’.

Vrijdag 22 juni 19.30 uur Ons Gebouw:  Meditatieve dans.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *