Ethiopië op zoek naar veiligheid, deel 10

Een project van Kerk in Actie waar we als Diaconie namens de gemeente aan deelnemen, en ons als kerk in Actie drie jaar graag voor willen inzetten.

De Diaconie heeft besloten om aan dit project deel te nemen, waarbij elk jaar, drie jaar lang 1000 euro overgemaakt wordt aan Kerk in Actie voor Ethiopië, op zoek naar veiligheid, omdat hier geprobeerd wordt om voor de toekomst preventief beter op de droge periodes te zijn voorbereid en wordt begeleid door Kerk in Actie.

In het Kerkjournaal van februari hebben we al aangegeven dat we dit jaar graag twee diensten willen voorbereiden.
De eerste zondag voor Ethiopië zal op 1 juli worden gehouden in de Marktpleinkerk. Hieraan werken mee: ds. Bert L. van der Woude, mevrouw E. Vrolijk van Kerk in Actie (consulent voor o.a. Groningen), de Harmonie en de Cantorij. Nynke Kiewiet zal foto’s maken en dhr. Harald Rotgers verzorgt beeld en geluid bij de dienst. Kerk in Actie zal proberen actueel beeldmateriaal te verkrijgen over Ethiopië.

Na de dienst zullen we weer een Afrikaanse lekkernij bij de koffie te serveren. De tweede zondag voor Ethiopië zal op 18 november zijn. Noteert u deze beide zondagen 1 juli en 18 november alvast in uw agenda.

De onderwerpen die reeds aan de orde zijn geweest in de vorige Kerkjournaals en op de website zijn: basisgegevens, geschiedenis, geografie, bestuurlijke indeling, bevolking van Ethiopië en de staatsinrichting. Deze keer onderbreken we de serie om iets over de actuele nieuwssituatie weer te geven.

 

Nieuws

Dat ons klimaat grilliger wordt, horen en zien we overal om ons heen. Je zult maar leven in een land, dat klimaatverandering niet veroorzaakt, maar wel lijdt onder de gevolgen. Ethiopiërs zijn droogte gewend, maar de onvoorspelbaarheid van het huidige weer, maakt hen zeer kwetsbaar. Naast noodhulp blijft Kerk in Actie mensen daarom weerbaar maken om rampen in de toekomst te voorkomen.

 

Slachtoffers van klimaatverandering

Het zuiden en oosten van Ethiopië heeft de afgelopen drie jaren enorm te lijden gehad onder El Nino. Doordat oceanen opwarmen, raakt het weer van slag met extreme droogte en enorme regenval tot gevolg. Boer Demissie Degefa uit het dorp Buta Wagare weet hoe dat komt: “We weten hoe we met droogte moeten omgaan. Toch hebben we nu hulp van buiten nodig. Dat komt omdat het klimaat in de wereld verandert door CO2-uitstoot”.

 

8,5 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp

In 2017 was het opnieuw extreem droog in Ethiopië. Waterbronnen stonden leeg, oogsten mislukten, voedselvoorraden raakten op. Voedsel werd te duur voor arme mensen. Nomaden raakten op drift, op zoek naar water en voedsel voor zichzelf en hun vee. Het vee werd ziek, een deel stierf. 8,5 miljoen mensen raakten afhankelijk van voedselhulp.

 

Voedselhulp voor ruim 50.000 mensen

Kerk in Actie bood noodhulp: extra voeding voor kinderen en vrouwen. Ook kregen gezinnen geld om voedsel te kopen. Boerin Feleku Sime vertelt: “Ik kreeg zes maanden lang 35 euro per maand. Ik kocht sorghum, teff en gerst. Het was fijn om dat zelf te kunnen kiezen. Ik hield zelfs wat over voor schoolmaterialen voor de kinderen.” Mede door deze hulp stierf niemand in dit gebied door honger. Het voorkwam dat mensen hun vee of zaden gingen opeten. Want dat zou later problemen geven.

 

Vooruit leren denken

Arme mensen maken vaak keuzes voor de korte termijn. Boer Demissie Degefa denkt inmiddels wel vooruit: “We hebben hier twee regenseizoenen: april en september. Vlak daarvoor gaan alle boeren ploegen. Zodra de regen komt gaan we zaaien. Maar nu het zo extreem droog is, gaan mensen bomen kappen om die als houtskool te verkopen. Daardoor droogt de grond sneller uit en spoelen onze planten weg bij enorme regenbuien.” Hij weet de oplossing: “We moeten bomen en struiken planten. Dan voorkomen we dat vruchtbare grond wegspoelt.” Met uw, onze, bijdrage leren boeren dit.

 

Wat konden we in 2017 mede dankzij u in Ethiopië doen?

  • 4000 jonge kinderen en 5.500 zwangere en borstvoedende vrouwen kregen 2 maanden energierijke voeding
  • 25.000 mensen (uit 5.000 families) kregen een voedselpakket
  • 15.550 mensen (uit 3.110 gezinnen) kregen een half jaar geld om zelf voedsel te kopen
  • 3.750 mensen hebben nu schoon drinkwater (door herstel van 4 waterputten en aanleg van 7 kilometer waterleiding)

 

Iedere euro aan preventie bespaart 7 euro noodhulp

Maart 2018 bracht Jeroen Jurriëns van Kerk in Actie een bezoek aan Ethiopië. Hij sprak uitvoerig met de lokale Ethiopische partners welke hulp geboden moet worden. Het dilemma blijft: hoeveel geld besteden we aan noodhulp en hoeveel aan preventie? De partners zeiden: “zet genoeg in op preventie en weerbaarheid, want iedere euro daaraan besteedt, bespaart 7 euro noodhulp”. Dus daar gaat Kerk in Actie voor in 2018: waarschuwingssystemen bouwen om tijdig in te grijpen en honger te voorkomen. De nieuwste landbouwmethoden gebruiken, waarin mensen in groepen droogtebestendige zaden planten, goed water geven en de oogst goed opslaan. Mensen stimuleren om te handelen in zeep en snacks voor extra inkomsten. Spaargroepen ondersteunen, waarbij mensen ook lampen op zonne-energie kunnen aanschaffen om de houtkap tegen te gaan.

 

Bedankt voor uw steun!

Zo moedigen boeren en boerinnen en de hulpverlenende kerken in Ethiopië elkaar aan om stand te houden in het droge klimaat. Dankzij uw hulp kregen in 2017 50.000 mensen voedselhulp en 3.750 mensen toegang tot schoon drinkwater. Dat heeft de levens van veel mensen gered en verbeterd. Ook in 2018 is noodhulp noodzakelijk. Maar daarnaast blijft Kerk in Actie inzetten op rampenpreventie, want voorkomen is altijd beter dan genezen. Hartelijk dank voor uw steun.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *