Liturgie 3 juni 2018

Liturgie voor de 1e zondag na Trinitatis

Zondag 3 juni 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Gerbrand Segger
Ouderling van dienst: Tineke Wisman
Lector: Anke Bos
Organist: Bouko Tiggelaar

 

Thema: “Opgeschrikte vogel” n.a.v. Spreuken 27: 8

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                 (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Zingen aanvangslied 84: 1 en 2: “Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer”

Kyriegebed

V.: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  301h (acclamatie)

Glorialied lied 216: “Dit is een morgen als ooit de eerste”

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing: Spreuken 27: 1-10

Zingen lied 903: 1, 2 en 5: “Zou ik niet van harte zingen”

Evangelielezing:  Mattheüs 6: 25-34

Zingen lied 652: “Zing jubilate voor de Heer”

Overdenking “Opgeschrikte vogel” n.a.v. Spreuken 27: 8

Orgelspel                           

Zingen lied 977: 1,  3 en 5: “Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd”

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 982: “In de bloembol is de krokus”

Zegen

De uitgangscollecte is bestemd voor KIA Vluchtelingen

 

 

MEDEDELINGEN

 

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen een goede en gezegende dienst.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende dienst

Zondag 10 juni is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. J. Hilverda.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *