Liturgie 29 april 2018

Liturgie voor de 5e zondag van Pasen, Cantate

Zondag 29 april 2018 om 9.30 uur in de Markpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds L. de Ruiter, Drachten
Ouderling van dienst: Eise Smid
Lector: Janny van Lang
Organist: Wim Westerman

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.                                                       (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied:  Ps 98 : 1 en 3

Kyriegebed
V.: ….bidden wij allen samen:
A:  Lied  547 (refrein)

Glorialied: Lied 634

V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gebed

1e Lezing:  Ruth 1 : 1 – 19

Zingen:  Lied 787  (melodie: Lied 451)          

Evangelielezing:   Mat. 12: 46 – 50

Zingen:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking                                                     

Orgelspel                           

Zingen:         Lied 973

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied:  Lied 425

Zegen

Zingen: Lied 708 : 1 en 6

De uitgangscollecte is bestemd voor Roemenië

 

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten.
U kunt deze dienst live of na afloop beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 6 mei is de morgendienst in de Marktpleinkerk. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. v.d. Woude.
’s middags om 15.00 uur is er een H.A. viering in ’t Vondelhuys. Voorganger: ds. H. Koolhaas.

 

Bezinning & Cultuur

Zondag 6 mei
Inspiratiecafé. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is om 15.00 uur in het bruin café van hotel Victoria. Gast is Prof. Dr. Peter Barthel, schrijver van het boek “Professor, bestaat God?”.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *