Opleiding BHV-ers

Geachte gemeenteleden,

Enige tijd geleden hebben wij u verzocht u op te geven als hulpverlener. Tot ons groot genoegen hebben zich 15 gemeenteleden opgegeven voor de cursus BHV, waaronder een aantal van de kosters, gebouwbeheerders en enkele andere betrokken gemeenteleden.
In de afgelopen maand hebben 14 van hen reeds de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd. De cursus werd gegeven door Bert Potze van cursuscentrum “De Brug” en bestond uit drie modules t.w.:

  • Reanimatie
  • Levensreddend handelen en
  • Handelen bij brand en in noodsituaties

 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters willen we iedereen die aan de cursus mee heeft gedaan heel hartelijk danken voor hun inzet tijdens de lange leerzame avonden waarbij veel informatie verwerkt moest worden. Ook werden een aantal praktijksituaties geoefend. Alle avonden werden afgesloten met een toets over de lesstof. Duidelijk is dat de opgedane kennis zeker bijgehouden zal moeten worden.

Verder is het uiteraard de bedoeling dat bij toekomstige bijeenkomsten in de Marktpleinkerk én in Ons Gebouw steeds BHV-ers aanwezig zullen zijn, hoewel we uiteraard van harte hopen hun inzet niet nodig te hebben!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Harry Kiewiet

 

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *