Liturgie 22 april 2018

Liturgie voor de dienst op de 4e zondag van Pasen, Jubilate

Zondag 22 april 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Fré Siemons
Lector: Anke Bos
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied

Lied (Psalm) 65 : 1, 2 en 6

KYRIEGEBED met gezongen kyrie (refrein lied 547)

Glorialied: Lied 216

Gebed: De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN
……………………………………….

1e lezing: Genesis 6 : 1 t/m 4

Zingen: Lied (Psalm) 24 : 1, 2

Evangelielezing: Johannes 10 : 11-16

Acclamatie (Lied 339a)

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 652

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten

1e diaconie
2e kerk

Slotlied Lied 981

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Eredienst en
Kerkmuziek

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

Komende diensten:

Om 15.00 uur vanmiddag is er een Avondmaalsviering in de Renselheerdt. Voorganger is ds. Henk Koolhaas

Zondag 29 april a.s. is de dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. L. de Ruiter uit Drachten.

 

Bezinning en Cultuur

Vanavond
De Taizé-viering op zondagavond 22 april in de Marktpleinkerk in Winschoten vervalt. Op deze zondagavond is er om 19:00 uur in De Ontmoeting te Scheemda een dienst met koormuziek uit klooster, kerk en kathedraal. Het koor Arti Vocali brengt koormuziek uit diverse religieuze tradities binnen een liturgische viering. Samen met ds. Richard Offringa en organist dr. Jan Luth zullen koorzang, orgelspel, samenzang, gebeden en bijbellezingen elkaar afwisselen in dit “uurtje eeuwigheid”. Er zal Engelse koormuziek klinken van o.a. Henry Purcell, Thomas Tallis (16de eeuw) en uit de 20ste eeuw van de componisten Charles V. Stanford en Edgar Bainton.
De collecte is ter ondersteuning van het werk van Arti Vocali.

24 april
Gespreksgroep voor senioren over thema’s uit het boekje “Professor, Bestaat God?” van Peter Barthel. Met voorafgaand een gezamenlijke lunch in Ons Gebouw, Winschoten.
Aanvang: 12.30 uur. Kosten € 5,– pp. Ook wie een keertje wil komen kijken is van harte welkom.

25 april
De weg van het licht. Gesprekskring o.l.v. Ds. Bert L. van der Woude. Aanvang: 10.00 uur in Ons Gebouw in Winschoten.

6 mei
Inspiratiecafé. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op zondag 6 mei om 15.00 uur in het bruin café van hotel Victoria.
Gast is deze keer Prof. Dr. Peter Barthel. Schrijver van het boek “Professor, bestaat God?”.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.