Liturgie 15 april 2018

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag na Pasen, Misericordia Domini 

Zondag 15 april 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten.

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Marian Karssen
Lector en Organist: Koos Akkerman
Leiding KND: Janny Geertsema

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen. (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied (Psalm) 33: 1, 2 en 8

KYRIEGEBED met gezongen kyrie (refrein lied 547)

Glorialied: Lied 305

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………………….

1e lezing: Genesis 4: 1-16

Zingen:  Lied 272

Evangelielezing: Johannes 21: 15-24

Acclamatie (Lied 339a)

Overdenking                 

Orgelspel

Zingen: Lied 649: 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a

Overlijdensberichten                               

Zingen: Lied 961

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten
1e diaconie
2e kerk

Slotlied: Lied 993                                                     

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk.

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.
De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl

 

Komende diensten

Zondag 22  april a.s. is de dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Om 15.00 uur is er op deze zondag (22 april) een H.A. viering in de Renselheerdt. Voorganger is ds. H. Koolhaas.

 

Bezinning en Cultuur

18 april Meditatief moment Magnuskerk Bellingwolde (blz.32), 19:30 uur, info & aanmelding Gerdien van Dijk.

20 april Meditatieve dans o.lv. Ulrike Neumann. Aanvang 19:30 uur in Ons Gebouw Winschoten. Kosten: € 10,- Aan een keer “proefdansen” zijn geen kosten verbonden.

21 april Middagtocht naar Sint Bernardushof en kloostermuseum Aduard. Bij voldoende aanmelding gaan we met een bus (vertrek Winschoten en opstapplaats in Scheemda) en zijn de kosten ca €20,- p.p. incl. koffie/thee.
Anders gaan we met eigen vervoer (carpoolen mogelijk) en zijn de kosten € 8,- p.p. incl. koffie/thee maar excl. reiskosten.
Opgave uiterlijk 8 april bij Geesje Koers tel. 0597-551800 e-mail: ghrkoers@hetnet.nl.

De Taizé-viering in april komt te vervallen. Nader bericht volgt over nieuwe data.

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *