Liturgie 8 april 2018

Liturgie voor de dienst op de 1e zondag na Pasen, Quasi modo geniti

Zondag 8 april 2018 om 9.30 uur in de Marktpleinkerk van de Protestantse Gemeente Winschoten

Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling van dienst: Elly Hamster
Lector: Hilda van der Woude
Organist: Jan Muller

Orgelspel

Woord van welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen.                                                      (Allen gaan staan)

Groet
Genade zij u en vrede  Van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
AMEN.

Bemoediging   
Onze hulp is in de Naam van de HEER,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 275

KYRIEGEBED met gezongen kyrie (refrein lied 547)

Glorialied: Lied 642: 1, 7 en 8

Gebed
De Heer zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

……………………………………….

1e lezing: Genesis 3: 1-24

Zingen:  Lied 944

Evangelielezing: Johannes 20 : 24-31

Acclamatie (Lied 339c)

Overdenking                 

Orgelspel

Zingen: Lied 657 : 1 en 4

Dankzegging en voorbeden en stil gebed

Collecten
1.  diaconie
2.  kerk

Slotlied: Lied 655

Zegen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen jeugdwerk

 

MEDEDELINGEN

Na de dienst bent u van harte welkom om in de kerk nog een kop koffie of thee te drinken.

De Kerkenraad wenst u/jullie allen goede en gezegende diensten. U kunt deze dienst beluisteren op www.kerkomroep.nl.

Komende diensten

Zondag 15  april a.s. is de dienst om 9.30 uur. Voorganger: ds. Bert L. van der Woude

Bezinning en Cultuur

8 april
Inspiratiecafé gaat van 8 april naar 6 mei.

11 april
Meditatieve dans in de Ontmoeting Scheemda. Aanvang: 10.00 uur.

Stiltewandeling (met voorafgaande viering & lunch na afloop) o.l.v. ds. Bert L van der Woude. Aanvang: 10 uur in de Stefanuskerk te Finsterwolde, info  pastor Tineke Huizing.

Kennismakingsavond voor deelnemers aan de reis naar Armenië en Georgië in juni. Aanvang 19.30 uur in Ons Gebouw, Winschoten.

12 april
Samen (s)preken over de zondag , info ds. Richard Offringa, 19.30 in de Ontmoeting, Scheemda.

13 april
Bijbels koken, 17:00 uur Ons Gebouw  Winschoten, opgave: ds. Bert L. van der Woude / Ellen Jalink,  kosten € 17.50 p.p (Er is nog ruimte voor enkele deelnemers!)

ds. Bert L. van der Woude

Sinds april 2000 werk ik als predikant binnen wat nu de Protestantse Gemeente Winschoten (PGW) heet. De eerste zeven jaar nog in combinatie met de gereformeerde kerk van Westerlee en nu ruim tien jaar volledig in Winschoten.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *